O nama

Osnivanje vrtića

Dječji vrtić „Zvirek“ Stubičke Toplice započeo je s radom 21.04.2010. Osnivač Vrtića je Općina Stubičke Toplice.

Svakodnevno se u radu trudimo, da Vrtić bude mjesto sretnog življenja, druženja, igre i učenja, te nam je važno steći povjerenje kako djece tako i njihovih roditelja.

Vrtić svoj rad temelji na Humanističko razvojnoj koncepciji, što znači da je usmjeren na dijete, na djetetove odnose s vršnjacima, na razvoj djetetove samostalnosti, te na zadovoljenje djetetovih potreba i interesa. Svakodnevno se u radu trudimo prepoznati potrebe svakog djeteta ponaosob, poštujemo dječja prava i interese, uvažavamo različitosti, potičemo toleranciju kod djece.

Svakodnevnim timskim radom svih djelatnika u našem vrtiću uspjeli smo:

 • da svako dijete živi u sigurnom, zdravom i poticajnom okruženju
 • rado dolazi u Vrtić
 • da kroz igru stječe nova znanja, iskustva i vještine
 • da postaje samostalno u brizi za sebe i u odnosu prema drugima
 • da usvoji vlastita prava, prava drugih, odgovornost
 • da izražava i proširuje svoje interese te da se slobodno i kreativno izražava
 • da ostvarimo s roditeljima kvalitetne i dobre odnose pune povjerenja

Organizacija odgojno-obrazovnog procesa u Vrtiću je fleksibilna, a time omogućava djetetu pravo na izbor pojedinih aktivnosti, pravo na zajedničke aktivnosti, te ukoliko dijete želi igra se samo.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova, od kojih 3 (tri) člana imenuje Osnivač iz reda javnih radnika, 1 (jednog) člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a 1 (jedan) član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića. Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine.           

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“:

- Dubravka Špiček, predsjednica Upravnog vijeća

- Stanislava Erdelja, član

- Dubravka Orešić Dreven, član

- Jelena Lisak Šturlan, član

- Andreja Očko Krušelj, član

Eko-aktivnosti

Dječji vrtić Zvirek je 13.05.2011. postao dio  Međunarodne obitelji Eko-škola. Prestižni status vrtić je dobio realizirajući sedam programskih koraka, uz veliku podršku osnivača vrtića Općine Stubičke Toplice, te svih društvenih čimbenika Općine. Međunarodne Eko škole  provode program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš. Ovakav pristup pomaže djeci shvatiti kolika je važnost podizanja razine osviještenosti svakog pojedinca o zaštiti okoliša.

Status Eko škole je sustav nagrađivanja na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini što je osobitost ovog prepoznatljivog i kvalitetnog  modela odgoja i obrazovanja.

Riječ Ekologija dolazi od grčke riječi „Oikos“ što znači kuća. Upravo to želimo postići da djeca shvate Zemlju kao svoju kuću o kojoj se trebaju brinuti i tako joj pomoći da ostane lijepa i čista.

Zaštita okoliša je jedna od najzahtjevnijih aktivnosti koja ulazi u sve sfere društva.

Naša budućnost i budućnost naše djece ovisi o ekološkoj osviještenosti koja se razvija od najranije dobi.

Želimo da naš vrtić bude mjesto ekološkog življenja i ponašanja. Tu će djeca dobivati prve poruke i modele ekoloških i zdravih stilova života. Učiti će svoja prava, ali i odgovornosti i dužnosti.

Dokumenti

Dokumente možete skinuti klikom na naziv dokumenta.

Vezani dokumenti

Struktura zaposlenih

 • Ravnateljica
 • Administrativno-računovodstvena radnica
 • Odgojno-obrazovni radnici
 • Tehničko-pomoćna služba