O nama

Osnivanje vrtića

Dječji vrtić „Zvirek“ Stubičke Toplice započeo je s radom 21.04.2010. Osnivač Vrtića je Općina Stubičke Toplice.

Svakodnevno se u radu trudimo, da Vrtić bude mjesto sretnog življenja, druženja, igre i učenja, te nam je važno steći povjerenje kako djece tako i njihovih roditelja.

Vrtić svoj rad temelji na Humanističko razvojnoj koncepciji, što znači da je usmjeren na dijete, na djetetove odnose s vršnjacima, na razvoj djetetove samostalnosti, te na zadovoljenje djetetovih potreba i interesa. Svakodnevno se u radu trudimo prepoznati potrebe svakog djeteta ponaosob, poštujemo dječja prava i interese, uvažavamo različitosti, potičemo toleranciju kod djece.

Svakodnevnim timskim radom svih djelatnika u našem vrtiću uspjeli smo:

  • da svako dijete živi u sigurnom, zdravom i poticajnom okruženju
  • rado dolazi u Vrtić
  • da kroz igru stječe nova znanja, iskustva i vještine
  • da postaje samostalno u brizi za sebe i u odnosu prema drugima
  • da usvoji vlastita prava, prava drugih, odgovornost
  • da izražava i proširuje svoje interese te da se slobodno i kreativno izražava
  • da ostvarimo s roditeljima kvalitetne i dobre odnose pune povjerenja

Organizacija odgojno-obrazovnog procesa u Vrtiću je fleksibilna, a time omogućava djetetu pravo na izbor pojedinih aktivnosti, pravo na zajedničke aktivnosti, te ukoliko dijete želi igra se samo.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova, od kojih 3 (tri) člana imenuje Osnivač iz reda javnih radnika, 1 (jednog) člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a 1 (jedan) član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića. Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine.           

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“:

- Dubravka Špiček, predsjednica Upravnog vijeća

- Stanislava Erdelja, član

- Dubravka Orešić Dreven, član

- Jelena Lisak Šturlan, član

- Andreja Očko Krušelj, član

Dokumenti vrtića

Dokumente možete skinuti klikom na naziv dokumenta.

Financijski planovi i izvještaji

Dokumente možete skinuti klikom na naziv dokumenta

Vezani dokumenti

Zapošljavanje-natječaji

Zapošljavanje - otvoreni natječaji

Nabava

Dokumente možete skinuti klikom na naziv dokumenta.

Pravo na pristup informacijama

Dokumente možete skinuti klikom na naziv dokumenta.

Akti vrtića i propisi

Dokumente možete skinuti klikom na naziv dokumenta.

Upravno vijeće

Dokumente možete skinuti klikom na naziv dokumenta.