Suradnja s roditeljima

Upisi djece u redoviti program za pedagošku godinu 2022./2023.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET provode projekt pod nazivom Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove.

U praksi to znači da se ove godine po prvi puta upis u redoviti program u Dječji vrtić ZVIREK obavlja putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Zahtjev za upis podnosi se isključivo putem aplikacije E-upisi u periodu od 12. svibnja 2022. do 20. svibnja 2022.

Za sve roditelje ovo znači da se za početak trebaju prijaviti u sustav e-Građani pomoću neke od vjerodajnica koje nalaže ovaj nacionalni sustav, pri čemu treba napomenuti da je za prijavu djece u vrtiće putem nacionalnog portala dovoljna prijava tzv. Niske razine sigurnosti (za što su propisane vjerodajnice: e-PASS, e-pošta, AAI@EduRh, HT Telekom ID).

U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše jednu godinu, dok se u vrtićke programe u pravilu upisuju djeca koje do tog datuma navrše tri godine.

Koje predradnje su potrebne prije podnošenja zahtjeva za e-Upise?

Aplikaciji za prijave pristupa se putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/.

Preduvjeti za korištenje aplikacije e-Upisi su:

 • pristup internetu
 • postojanje OIB broja,
 • posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani,
 • evidentiran odnos roditelj i dijete u sustavu e-Građani

Pozivaju se svi roditelji da provjere valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani, odnosno da, ukoliko to još nisu učinili, iskoriste neku od ponuđenih vjerodajnica i pristupe sustavu e-Građani. Popis svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792.

Također, pozivaju se svi roditelji da po pristupu sustavu e-Građani provjere podatke koji se u sustavu nalaze o njima i djeci.

Koje je dokumente potrebno priložiti prijavi za upise?

Prijavi se prilažu dokumenti iz sustava e-Građani, ali i određeni dokumenti koje nije moguće „povući“ iz sustava e-Građani, a koji se dijelom nalaze na web stranici vrtića i roditelji ih mogu povući u svoje računalo, ispuniti i potom priložiti u nacionalnu aplikaciju ili ih trebaju pribaviti od liječnika, poslodavca i sl.

Popis nužne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVIREK te u Pravilniku o upisu djece. Odluka i pravilnik, kao i detaljne korisničke upute za roditelje se nalaze u nastavku ove obavijesti.

Uz zahtjev za upis djece roditelj prilaže:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
 • dokaz o prebivalištu oba roditelja izdan od strane policijske uprave (uvjerenje o mjestu prebivališta ili osobne iskaznice)
 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK

Sve navedene dokumente roditelj u nacionalnoj aplikaciji e-Upisi prilaže u poglavlju pod nazivom „Odabir kriterija“.

Rokovi za prve rezultate prijava, žalbeni rokovi, konačni rokovi

Nakon dovršetka procesa prijava, točnije nakon 20. svibnja 2022., administratori u vrtićima pregledat će prijave sukladno traženim dokumentima te prijavljenim prioritetima.

U razdoblju od 23. svibnja do  4. lipnja roditelji su obvezni ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Prvi rezultati upisa bit će objavljeni na web stranicama vrtića do 15. lipnja 2022. godine. Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati izjavom o odustajanju i njenom predajom vrtiću od čijeg upisa odustaje, i to u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja prijedloga liste reda prvenstva.

Lista s konačnim rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama vrtića do 15. srpnja 2022.

Ukoliko bude bilo potrebno (a najčešće u svrhu dodatnog utvrđivanja potreba djeteta), Upisno će povjerenstvo pozvati roditelje i dijete na razgovor.

Djeca u vrtić kreću od 1. rujna 2022. godine, kada počinje pedagoška 2022./2023. godina.

Pozivaju se roditelji da prate mrežnu stranice vrtića, na kojima će se pravovremeno objavljivati sve obavijesti te će roditelji moći pronaći sve aktualne informacije.

Roditelji koji nemaju pristup sustavu e-Građani mogu se javiti u DV ZVIREK. Za dodatne informacije možete se obratiti ne e-mail vrtića djecji.vrtic-zvirek@kr.t-com.hr te sljedeće brojeve telefona 049 283 355, 091 283 3550, 091 283 3552.

Napomena: Upisi u kraći program predškole i ostale kraće programe odvijati će se kao i do sada tijekom rujna.

Ritam dnevnih aktivnosti

od 6.00 do 7.00 – jutarnje dežurstvo

od 7.00 do 8.00 – aktivnosti jutarnjeg okupljanja

od 8.00 do 9.00 – doručak

od 9.00 do 10.00 – zajedničke aktivnosti (prema programu)

od 10.00 do 11.30 – boravak na zraku

od 11.15 – ručak za djecu jasličkih skupina ( od 12.00 – popodnevni odmor)

od 11.30 – ručak za djecu vrtićkih skupina ( od 12.30 – popodnevni odmor)

oko 14.00 – prema potrebama djece dizanje i popodnevna užina

od 14.30 – popodnevne aktivnosti (igre i aktivnosti djece u sobi, na terasi, dvorištu)

Jelovnik

Jelovnik se u vrtiću planira, provodi i kontrolira prema zakonskim propisima i prema energetskoj i nutritivnoj potrebi djece o kojoj vrtić skrbi, tj. prema „Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjem vrtiću“. Prehrana u vrtiću planira se: prema dobi djeteta, prema dužini boravka djeteta u vrtiću,  prema godišnjem dobu – sezonski.

U vrtiću od samog početka rada stvoreno je okruženje koje pozitivnim primjerima i aktivnostima promovira zdrav način života, brigu za vlastito tijelo i okoliš koji nas okružuje jer smatramo da se takvim okruženjem stvaraju preduvjeti za zdravu, tolerantnu i sretnu djecu. 

Pravila vrtića

Upisom Vašeg djeta u naš vrtić postali ste dio naše zajednice, u kojoj vrijede određena pravila kojih se svi pridržavamo kako bi se odgojno-obrazovni rad nesmetano odvijao. Ovim kućnim pravilima želimo Vas upoznati s konkretnim pravilima vrtića te Vas molimo da ih se pridržavate.

BRIGA O ZDRAVLJU

U vrtić dovodite zdravo dijete- u skupinu ne možemo primiti dijete:

                        * s temperaturom

                        * proljevom i povraćanjem

                        * ušima i svrabom

                        * s antibiotskom terapijom

 • Dijete se u skupinu nakon preboljene bolesti može primiti jedino uz liječnićku ispričnicu
 • O svakoj bolesti, promjeni zdravlja obavjestiti matičnog odgojitelja
 • Sve vrste lijekova za djecu smijemo primiti jedino kod kroničnih bolesti, te uz potvrdu djetetova liječnika
 • Nova djeca upisuju se uz liječničku potvrdu da je zdravo i da može u vrtić

PREHRANA DJECE U VRTIĆU

 • Usklađena je s prehrambenim standardom za planiranje prehrane djece u Dječjem vrtiću i kontrolirana je od Zavoda za javno zdrastvo
 • Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovaraju se s matičnim odgojiteljem
 • U vrtić nije dopušteno unošenje slatkiša bilo koje vrste, sve što je djetetu potrebno dobit će u okviru prehrane koju provodimo u vrtiću

DOLAZAK I BORAVAK DJETETA U VRTIĆU

 • Dijete dovodite u vrtić do 9.00 sati (zbog sigurnosti djece ulazna vrata se zaključavaju u 9.00 sati, a otključavaju u 14.00 sati)
 • Kasniji dolazak (nakon 9.00 sati) najavite matičnom odgojitelju
 • Dijete ne smije samo doći u vrtić- odgojitelju ga treba predati odgovorna osoba i predati ga odgojitelju u ruke
 • Po dijete smiju dolaziti samo osobe koje ste naveli u upitniku (starije od 18 g.)
 • Ukoliko dođe do promjena osoba koje ste naveli obavezno obavjestite odgojitelja
 • Nakon preuzimanja djeteta u vrtiću ili na igralištu obveza je roditelja da se na njemu ne zadržavaju radi sigurnog i nesmetanog boravka ostale djece, ali i praćenja ulaska i izlaska tijekom poslijepodnevnog boravka djece u vrtiću
 • Ulazna vrata obavezno je zatvoriti prilikom ulaska i izlaska iz vrtića

RODITELJI U VRTIĆU

 • Pušenje je zabranjeno u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića
 • Zabranjen je dolazak u alkoholiziranom stanju
 • Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić
 • Zabranjeno je dovođenje pasa u dvorište i unutarnji prostor vrtića
 • Važno je da se u komunikaciji s osobljem vrtića ponašate pristojno
 • Pravo i obaveza roditelja je:
  • informirati se o radu vrtića
  • surađivati s odgojiteljima
  • dolaziti na roditeljske sastanke i radionicu
  • odazivati se i tražiti individualne razgovore
  • pratiti informacije u kutiću za roditelje