Suradnja s roditeljima

Ritam dnevnih aktivnosti

od 6.00 do 7.00 – jutarnje dežurstvo

od 7.00 do 8.00 – aktivnosti jutarnjeg okupljanja

od 8.00 do 9.00 – doručak

od 9.00 do 10.00 – zajedničke aktivnosti (prema programu)

od 10.00 do 11.30 – boravak na zraku

od 11.15 – ručak za jasličku djecu ( od 12.00 – popodnevni odmor)

od 11.30 – ručak za vrtičku djecu ( od 12.30 – popodnevni odmor)

oko 14.00 – prema potrebama djece dizanje i popodnevna užina

od 14.30 – popodnevne aktivnosti (igre i aktivnosti djece u sobi, na terasi, dvorištu)

Upisi

Ovdje možete pronaći informacije o upisu

Upisi djece u redoviti vrtićki program

upisi

Jelovnik

Jelovnik se u vrtiću planira, provodi i kontrolira prema zakonskim propisima i prema energetskoj i nutritivnoj potrebi djece o kojoj vrtić skrbi, tj. prema „Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjem vrtiću“. Prehrana u vrtiću planira se: prema dobi djeteta, prema dužini boravka djeteta u vrtiću,  prema godišnjem dobu – sezonski.

U vrtiću od samog početka rada stvoreno je okruženje koje pozitivnim primjerima i aktivnostima promovira zdrav način života, brigu za vlastito tijelo i okoliš koji nas okružuje jer smatramo da se takvim okruženjem stvaraju preduvjeti za zdravu, tolerantnu i sretnu djecu. 

Pravila vrtića

Upisom Vašeg djeta u naš vrtić postali ste dio naše zajednice, u kojoj vrijede određena pravila kojih se svi pridržavamo kako bi se odgojno-obrazovni rad nesmetano odvijao. Ovim kućnim pravilima želimo Vas upoznati s konkretnim pravilima vrtića te Vas molimo da ih se pridržavate.

BRIGA O ZDRAVLJU

U vrtić dovodite zdravo dijete- u skupinu ne možemo primiti dijete:

                        * s temperaturom

                        * proljevom i povraćanjem

                        * ušima i svrabom

                        * s antibiotskom terapijom

 • Dijete se u skupinu nakon preboljene bolesti može primiti jedino uz liječnićku ispričnicu
 • O svakoj bolesti, promjeni zdravlja obavjestiti matičnog odgojitelja
 • Sve vrste lijekova za djecu smijemo primiti jedino kod kroničnih bolesti, te uz potvrdu djetetova liječnika
 • Nova djeca upisuju se uz liječničku potvrdu da je zdravo i da može u vrtić

PREHRANA DJECE U VRTIĆU

 • Usklađena je s prehrambenim standardom za planiranje prehrane djece u Dječjem vrtiću i kontrolirana je od Zavoda za javno zdrastvo
 • Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovaraju se s matičnim odgojiteljem
 • U vrtić nije dopušteno unošenje slatkiša bilo koje vrste, sve što je djetetu potrebno dobit će u okviru prehrane koju provodimo u vrtiću

DOLAZAK I BORAVAK DJETETA U VRTIĆU

 • Dijete dovodite u vrtić do 9.00 sati (zbog sigurnosti djece ulazna vrata se zaključavaju u 9.00 sati, a otključavaju u 14.00 sati)
 • Kasniji dolazak (nakon 9.00 sati) najavite matičnom odgojitelju
 • Dijete ne smije samo doći u vrtić- odgojitelju ga treba predati odgovorna osoba i predati ga odgojitelju u ruke
 • Po dijete smiju dolaziti samo osobe koje ste naveli u upitniku (starije od 18 g.)
 • Ukoliko dođe do promjena osoba koje ste naveli obavezno obavjestite odgojitelja
 • Nakon preuzimanja djeteta u vrtiću ili na igralištu obveza je roditelja da se na njemu ne zadržavaju radi sigurnog i nesmetanog boravka ostale djece, ali i praćenja ulaska i izlaska tijekom poslijepodnevnog boravka djece u vrtiću
 • Ulazna vrata obavezno je zatvoriti prilikom ulaska i izlaska iz vrtića

RODITELJI U VRTIĆU

 • Pušenje je zabranjeno u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića
 • Zabranjen je dolazak u alkoholiziranom stanju
 • Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić
 • Zabranjeno je dovođenje pasa u dvorište i unutarnji prostor vrtića
 • Važno je da se u komunikaciji s osobljem vrtića ponašate pristojno
 • Pravo i obaveza roditelja je:
  • informirati se o radu vrtića
  • surađivati s odgojiteljima
  • dolaziti na roditeljske sastanke i radionicu
  • odazivati se i tražiti individualne razgovore
  • pratiti informacije u kutiću za roditelje