Aktivnosti

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO -ODGOJITELJI

21. Studeni, 2017.

           

KLASA:112-01/17-02/02

URBROJ:2113-27-04-17-2

Stubičke Toplice, 21.11.2017.

Na temelju čl.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13), i Odluke sa 32. sjednice Upravnog vijeća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta (m/ž)


            Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:

            – jedan odgojitelj (m/ž) na određeno vrijeme, puno radno vrijeme do 31.08.2018., početak rada   10.01.2018. godine

           - jedan odgojitelj m/ž, na određeno, pola radog vremena, zbog korištenja prava radnice na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta sa težim smetnjama   u razvoju, početak rada 15.12.2017. godine.

            Za odgojitelja se mogu javiti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

            - razina obrazovanja – viša ili prvostupanjska (stručni prvostupnik predškolskog odgoja-  baccalaurea)

     -  položeni stručni ispit

            Članak 2.

            Radnici se primaju u radni odnos uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

            Članak 3.

            Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

              -    domovnicu (preslika)

            -   dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

            -   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika

            -   dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

            -   dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30  dana (izvornik)

            -   životopis

            Članak 4.

            Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

            Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom vrtića -     Dječji vrtić „Zvirek“, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s naznakom „Za natječaj“,  „Ne otvaraj“, te      imenom, prezimenom i adresom kandidata, osobno ili preporučenom pošiljkom.

            Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 28.11.2017. godine do 15,00 sati.

            Članak 5.

            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka     za podnošenje prijava.

                                   

                                                           Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                              Dubravka Špiček

Plesna radionica u „Zvireku“

22. Listopad, 2017.

17.10.2017. posjetila nas je gospođa Sanja Hrgetić, profesionalna plesačica suvremenog plesa i plesni pedagog koja je sa starijom vrtićkom skupinom „Malci“ održala plesnu radionicu na temu „Afrika“. Radionica je bila vrlo zanimljiva i uzbudljiva, uživjeli smo se u male pustolove i krenuli na putovanje u „Afriku“ avionom, biciklom, vlakom, autom i balonom, okupali smo se u samo jednoj kapljici vode (jer u pustinji je voda blago), posadili smo sjemenku iz koje je izraslo drvo potaknuto samo jednom kapljom vode, na putu sreli žirafu, lava, slona i brojne druge afričke životinje. Cilj radionice bio je nastavnu temu obraditi u pokretu, u interakciji voditelja, djece i odgojiteljica, doživjeti drugačiji pristup istoj temi, a što je najvažnije dobro se zabaviti.

P1018751.JPG P1018752.JPG P1018775.JPG P1018823.JPG

Svehrvatska smotra Dani kruha- dani zahvalnosti za plodove zemlje

17. Listopad, 2017.

 

Naš vrtić je u razdoblju od 14.10. 2017. do 15.10. 2017. godine, sudjelovao na Svehrvatskoj smotri Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje koja se održala u Malinskoj na otoku Krku. Smotru je organizirala Udruga Lijepa naša. Vrtić je izabran da na Smotri predstavlja zavičajnu kuhinju, kulturu i običaje našega kraja, a predstavio se autohtonim kolačima i domaćim kruhom. Predstavnice vrtića ujedno i najmlađe sudionice smotre bile su Leona Halapir i Alma Beljak, uz odgojiteljice Andreju Očko Krušelj i Nikolinu Cinčić.

IMG-7ff1dcc0b863fa27a87dbf7e8a388609-V.jpg IMG-954f21ddba41d14676482eb481f1f219-V.jpg IMG-77573d8f29b7e2d940a03b378afcc1ee-V.jpg IMG-0288321600d3fdd6ed890612963fe5e1-V.jpg IMG-dfc3f371d6342127b8b8cc1cfa98d2ef-V.jpg