Aktivnosti

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO -ODGOJITELJI NA NEODREĐENO VRIJEME

02. Siječanj, 2018.

KLASA:112-01/18-02/01

URBROJ:2113-27-04-18-1

Stubičke Toplice, 02.01.2018.

 Na temelju čl.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13), i Odluke sa 34. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28.12.2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ objavljuje

                                                                        JAVNI NATJEČAJ

                                                                       za radna mjesta (m/ž)

                                                                                   Članak 1.

            Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:

             – jedan odgojitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme, početak rada 15.01.2018. godine

              - jedan odgojitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme, početak rada 29.01.2018. godine.

            Za odgojitelja se mogu javiti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

                        - razina obrazovanja – viša ili prvostupanjska (stručni prvostupnik predškolskog odgoja- baccalaurea)

                        - položeni stručni ispit

                                                                                   Članak 2.

            Radnici se primaju u radni odnos uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

                                                                                   Članak 3.

            Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

                        - domovnicu (preslika)

                        - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

                        - dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

                        - dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

                        - dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30 dana (izvornik)

                        - životopis

                                                                                   Članak 4.

            Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

            Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom vrtića - Dječji vrtić "Zvirek“, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s naznakom „Za natječaj“, „Ne otvaraj“, te imenom,prezimenom i adresom kandidata, osobno ili preporučenom pošiljkom.

            Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 09.01.2018. godine do 15,00 sati.

                                                                                   Članak 5.

            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                        

                                                                            Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                     Dubravka Špiček

Čestitka

22. Prosinac, 2017.

Sveti Nikola u Zvireku

13. Prosinac, 2017.

Tra-la-la-la-la i ove godine nas je posjetio sv. Nikola jer smo dobri bili, čizmice smo očistili, puno smo pjevali, plesali, crtali, rezali, tete slušali i poklončiće zaslužili. Maleni „Zvireki“ s nestrpljenjem su iščekivali zvukove zvonca jer znali su da je sv. Nikola u blizini. Razveselili smo se poklonima, družili se sa sv. Nikolom i načelnikom Općine Stubičke Toplice Josipom Beljakom, koji nas je također posjetio kako bi pomogao Nikoli u dijeljenju poklona koje je osigurala općina Stubičke Toplice.

P1018931.JPG P1018932.JPG P1018943.JPG P1018946.JPG P1018948.JPG P1018951.JPG P1018957.JPG P1018962.JPG