Aktivnosti

Natječaj za radna mjesta - odgojitelj na neodređeno vrijeme i tri odgojitelja na određeno vrijeme

02. Srpanj, 2018.

KLASA:112-01/18-02/05

URBROJ:2113-27-04-18-1

Stubičke Toplice, 02.07.2018.

 

Na temelju čl.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13), i Odluke sa 02. sjednice Upravnog vijeća održane dana 07.06.2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta (m/ž)

 

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:

                   - jedan odgojitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

                    - tri odgojitelja (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

                        Za odgojitelje se mogu javiti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • razina obrazovanja – viša ili prvostupanjska (stručni prvostupnik predškolskog odgoja-baccalaurea)

 • položeni stručni ispit

  Članak 2.

  Radnici se primaju u radni odnos uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

  Članak 3.

  Uz molbu kandidati su dužni priložiti:

 • domovnicu (preslika)

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

 • dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30 dana (izvornik)

 • životopis

  Članak 4.

   Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

  Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom vrtića -    Dječji vrtić ZVIREK, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s naznakom „Za natječaj“, „Ne otvaraj“, te imenom, prezimenom i adresom kandidata, osobno ili preporučenom pošiljkom.

  Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 09.07.2018. godine do 15,00 sati.

  Članak 5.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                 

                      Predsjednica Upravnog vijeća

                                                     Dubravka Špiček                                

   

Obavijest o roditeljskom sastanku

29. Svibanj, 2018.

Poštovani roditelji,

roditeljski sastanak za roditelje djece koja se nalaze na Prijedlogu Liste reda prvenstva upisa pod rednim brojem od 1. do 28., održat će se 20.06.2018. u 17.00 sati u holu dječjeg vrtića Zvirek.

Na sastanku ćete dobiti sve informacije vezane uz rad našeg vrtića, prilagodbu djece na vrtić, potpisivanju ugovora.

                                                                                                           Ravnateljica

                                                                                                          Kristina Ljubić

Obavijest o upisu

22. Svibanj, 2018.

Poštovani roditelji,

Povjerenstvo za upise Dječjeg vrtića „Zvirek“ 21.05.2018. godine održalo je 01. sjednicu Povjerenstva na kojoj je donijelo Prijedlog liste reda prvenstva upisa za ped. god. 2018./2019., koju možete vidjeti u privitku ove obavijesti.

Za detaljnije informacije vezane uz Prijedlog liste reda prvenstva upisa možete se obratiti ravnateljici vrtića na broj 091 283 3552.