Aktivnosti

Javna nabava - prehrambeni artikli za prehranu djece

22. Studeni, 2018.

Naručitelj Dječji vrtić „Zvirek“, pokrenuo je postupak jednostavne nabave prehrambenih artikala za prehranu djece te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl.12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjene vrijednosti nabave roba i usluga manje od 200.000,00 Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Javna nabava – opskrba prirodnim plinom

22. Studeni, 2018.

Naručitelj Dječji vrtić „Zvirek“, pokrenuo je postupak jednostavne nabave prirodnog plina za potrebe Dječjeg vrtića te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl.12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjene vrijednosti nabave roba i usluga manje od 200.000,00 Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

OBAVIJEST rezultati javnog poziva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

19. Studeni, 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA:601-05/18-02/35

URBROJ:2113-27-04-18-1

Stubičke Toplice, 12.11.2018.

 Na temelju članka 31. Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“ (KLASA:601-01/14-02/20, URBROJ:2113/03-27-14-2 od 04. rujna 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na 08. sjednici održanoj dana 12.11.2018. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

 

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se:

               - Valentina Ruklić

 

                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                  Dubravka Špiček