Aktivnosti

Natječaj odgojitelj na određeno, nepuno radno vrijeme - 20 sata tjedno

13. Kolovoz, 2018.

KLASA:112-01/18-02/06

URBROJ:2113-27-04-18-1

Stubičke Toplice, 13.08.2018.

 

Na temelju čl.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13), i Odluke sa 03. sjednice Upravnog vijeća održane dana 18.07.2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto (m/ž)

 

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:

       - jedan odgojitelj (m/ž), na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme - 20 sata tjedno

 Za odgojitelja se mogu javiti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • razina obrazovanja – viša ili prvostupanjska (stručni prvostupnik predškolskog odgoja-baccalaurea)

 • položeni stručni ispit

  Članak 2.

  Radnik(ca) se prima u radni odnos uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

  Članak 3.

  Uz molbu kandidati su dužni priložiti:

 • domovnicu (preslika)

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

 • dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30 dana (izvornik)

 • životopis

  Članak 4.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

  Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom vrtića - Dječji vrtić „Zvirek“, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s naznakom „Za natječaj“, „Ne otvaraj“, te imenom, prezimenom i adresom kandidata, osobno ili preporučenom pošiljkom.

  Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 20.08.2018. godine do 15,00 sati.

  Članak 5.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici vrtića u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                  

                                         Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                         Dubravka Špiček                                

   

Obavijest o upisu

22. Svibanj, 2018.

Poštovani roditelji,

Povjerenstvo za upise Dječjeg vrtića „Zvirek“ 21.05.2018. godine održalo je 01. sjednicu Povjerenstva na kojoj je donijelo Prijedlog liste reda prvenstva upisa za ped. god. 2018./2019., koju možete vidjeti u privitku ove obavijesti.

Za detaljnije informacije vezane uz Prijedlog liste reda prvenstva upisa možete se obratiti ravnateljici vrtića na broj 091 283 3552.

Uskršnja radionica

18. Ožujak, 2018.

Djeca mješovite vrtićke skupine "Ježići", ponovno su posjetili Osnovnu školu Vladimir Bosnar i 8. razred. Učenici i njihova razrednica Marijana Pavlović srdačno su ih dočekali. Zajedno su povodom predstojećeg blagdana Uskrsa izrađivali  prigodne ukrase. Druženje je proteklo u vedrom ozračju. Hvala učiteljici gđi. Pavlović, i njenim učenicima na lijepo osmišljenoj i pripremljenoj radionici.

IMAG3473.jpg IMAG3487.jpg