Aktivnosti

Izmjena dokumentacije za poziv na dostavu ponuda-nabava plina

06. Prosinac, 2017.

Vezani dokumenti

Izmjena dokumentacije za poziv na dostavu ponuda-nabava električne energije

06. Prosinac, 2017.

Poziv na dostavu ponuda - nabava električne energije

30. Studeni, 2017.

 

Naručitelj Dječji vrtić „Zvirek“, pokrenuo je postupak jednostavne nabave električne energije za potrebe Dječjeg vrtića te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl.12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjene vrijednosti nabave roba i usluga manje od 200.000,00 Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.