Aktivnosti

OBAVIJEST rezultati javnog poziva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

19. Studeni, 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA:601-05/18-02/35

URBROJ:2113-27-04-18-1

Stubičke Toplice, 12.11.2018.

 Na temelju članka 31. Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“ (KLASA:601-01/14-02/20, URBROJ:2113/03-27-14-2 od 04. rujna 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na 08. sjednici održanoj dana 12.11.2018. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

 

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se:

               - Valentina Ruklić

 

                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                  Dubravka Špiček

 

 

OBAVIJEST rezultati natječaja zdravstveni voditelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme

19. Studeni, 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA:601-05/18-02/34

URBROJ:2113-27-04-18-1

Stubičke Toplice, 12.11.2018.

 

Na temelju članka 31. Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“ (KLASA:601-01/14-02/20, URBROJ:2113/03-27-14-2 od 04. rujna 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na 08. sjednici održanoj dana 12.11.2018. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

 

Na radno mjesto:

 - 1 zdravstveni voditelj (m/ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno, prima se

            - Jasna Horvat

  

                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                  Dubravka Špiček

OBAVIJEST rezultati natječaja odgojitelj na određeno puno radno vrijeme

19. Studeni, 2018.

 

  REPUBLIKA HRVATSKA

  DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

  STUBIČKE TOPLICE

 KLASA:601-05/18-02/33

URBROJ:2113-27-04-18-1

Stubičke Toplice, 12.11.2018.

 

Na temelju članka 31. Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“ (KLASA:601-01/14-02/20, URBROJ:2113/03-27-14-2 od 04. rujna 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na 08. sjednici održanoj dana 12.11.2018. godine donijelo je slijedeću

 

O D L U K U

Na radno mjesto:

 - 1 odgojitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine, prima se

       Ines Ormuž

 

                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                  Dubravka Špiček