Aktivnosti

Poziv na dostavu ponuda - nabava prehrambenih artikala

28. Studeni, 2017.

Naručitelj Dječji vrtić „Zvirek“, pokrenuo je postupak jednostavne nabave prehrambenih artikala za prehranu djece te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl.12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjene vrijednosti nabave roba i usluga manje od 200.000,00 Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Projekt „Škole za Afriku“ u našem vrtiću

27. Studeni, 2017.

Dječji vrtić „Zvirek“ se i ove godine odlučio uključiti u hvalevrijedan projekt UNICEF-a „Škole za Afriku“,  kojemu je cilj prikupljanje novčanih sredstava za djecu Burkine Faso kojima je potrebna obnova škola,  izgrađnja novih, te pomoć  u nabavci knjiga i opreme. Djeca srednje, mješovite i starije vrtićke skupine su kroz brojne aktivnosti uključena u projekt. Gledali smo dokumentarne filmove o životu u Africi, stjecali znanja o Africi kao kontinentu, upoznavali druge kulture, učili o dječjim pravima uz posebni naglasak da svako dijete ima pravo na obrazovanje. Kako bi prikupili što više potrebnih sredstava skupina „Sovice“ i „Ježeki“ izrađivali su različite ukrase te organizirali prodajnu izložbu, a skupina „Malci“ je osmislila dobrotvornu priredbu na temu „Afrika“ na kojoj su roditelji kod dolaska davali svoje novčane priloge, te za to dobili simboličnu ulaznicu za priredbu koju su izradila djeca. Hvala svim roditeljima koji su nesebično podržali projekt u našem vrtiću.

20171113_074402.jpg 20171122_154613.jpg IMG-54769305463d5a6d87f93753347d8bd5-V.jpg IMG-cc724fea8728cfd7b40a95d54dde9617-V.jpg P1018893.JPG P1018895.JPG P1018899.JPG P1018908.JPG P1018911.JPG P1018912.JPG P1018913.JPG P1018916.JPG

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO -ODGOJITELJI

21. Studeni, 2017.

           

KLASA:112-01/17-02/02

URBROJ:2113-27-04-17-2

Stubičke Toplice, 21.11.2017.

Na temelju čl.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13), i Odluke sa 32. sjednice Upravnog vijeća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta (m/ž)


            Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:

            – jedan odgojitelj (m/ž) na određeno vrijeme, puno radno vrijeme do 31.08.2018., početak rada   10.01.2018. godine

           - jedan odgojitelj m/ž, na određeno, pola radog vremena, zbog korištenja prava radnice na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta sa težim smetnjama   u razvoju, početak rada 15.12.2017. godine.

            Za odgojitelja se mogu javiti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

            - razina obrazovanja – viša ili prvostupanjska (stručni prvostupnik predškolskog odgoja-  baccalaurea)

     -  položeni stručni ispit

            Članak 2.

            Radnici se primaju u radni odnos uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

            Članak 3.

            Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

              -    domovnicu (preslika)

            -   dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

            -   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika

            -   dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

            -   dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30  dana (izvornik)

            -   životopis

            Članak 4.

            Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

            Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom vrtića -     Dječji vrtić „Zvirek“, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s naznakom „Za natječaj“,  „Ne otvaraj“, te      imenom, prezimenom i adresom kandidata, osobno ili preporučenom pošiljkom.

            Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 28.11.2017. godine do 15,00 sati.

            Članak 5.

            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka     za podnošenje prijava.

                                   

                                                           Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                              Dubravka Špiček