Aktivnosti

Uspješna prva godina provedbe programa OBITELJI USMJERENA RANA INTERVENCIJA U DJETINJSTVU

25. Svibanj, 2021.

Približava kraj prve godine provedbe trogodišnjeg programa „Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu” koja je započela u lipnju prošle godine. Programske aktivnosti planirane u prvoj godini se polako privode kraju. Sudjelovali smo na drugom timskom sastanku programa koji je održan 28. travnja 2021. te zajedno s članovima programskog tima komentirali aktivnosti prve godine programa. Od provedenih aktivnosti u našem vrtiću izrazito korisne i vrijedne bile su edukativne radionice za odgojiteljice i druge stručne radnike vrtića te Marte Meo savjetovanje kao besplatna usluga podrške roditeljima s kojom su uključeni roditelji bili veoma zadovoljni.

Na timskom sastanku participativno smo dogovarali i aktivnosti za drugu godinu provedbe programa. Zaključno, sve planirane aktivnosti su uspješno provedene, a brojni indikatori su i višestruko premašeni te smo ponosni da je da je naš vrtić također tome doprinio.

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA DJECE U REDOVNI PROGRAM DV ZVIREK ZA PED. GOD. 2021./2022.

18. Svibanj, 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA                                          IBAN:HR9223600001102136770

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK                                              tel./fax.:049 283 355/049 283 305

STUBIČKE TOPLICE                                                  e-mail: djecji.vrtic-zvirek@kr.t-com.hr

Mlinarska cesta 34                                                        www.dv-zvirek.hr

OIB:60853772547

KLASA:601-04/21-05/07

URBROJ:2113-27-21-1

Stubičke Toplice, 18.05.2021.

 

 

 Povjerenstvo za provođenje upisa u Dječji vrtić ZVIREK temeljem članka 4. i 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika u Dječjem vrtiću ZVIREK (KLASA:601-01/14-02/28, URBROJ:2113/03-27-14-2, od 29.09.2014. godine), temeljem Poziva za upis djece u Dječji vrtić ZVIREK za pedagošku godinu 2021./2022. otvorenog od 26. travnja do 10. svibnja 2021. godine i Odluke Povjerenstva za provođenje upisa (KLASA:601-04/21-05/06, URBROJ: 2113-27-21-1 od 17. svibnja 2021.) donosi

                                       

 

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA U REDOVITI PROGRAM RANOG

I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.


 Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis u redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječji vrtić ZVIREK za pedagošku godinu 2021./2022.:

 

Red.br.

Šifra

Broj bodova

1.

D17

23

2.

D09

23

3.

D05

20

4.

D11

18

5.

D07

15

6.

D01

10

7.

D02

10

8.

D03

10

9.

D10

10

10.

D12

10

11.

D13

10

12.

D16

10

13.

D21

10

14.

D22

10

15.

D20

0

16.

D23

0

17.

D06

NE PODLIJEŽE POSTUPKU BODOVANJA

 

 Podnositelji zahtjeva koji nisu ostvarili upis u redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječji vrtić ZVIREK za pedagošku godinu 2021./2022. i nalaze se na listi čekanja prema dobi djeteta po odgojno-obrazovnim skupinama:

 

Šifra

Broj bodova

  1.  

D14

NE PODLIJEŽE POSTUPKU BODOVANJA

  1.  

D08

18

  1.  

D15

17

  1.  

D18

17

  1.  

D19

10

  1.  

D04

10

  1.  

D24

10


Zahtjev pod šifrom D25 zaprimljen je izvan roka natječaja te ga Povjerenstvo za upise nije razmatralo ni bodovalo.

 

Podnositelji zahtjeva za upis nezadovoljni rezultatom upisa ili rasporedom svojeg djeteta mogu izjaviti prigovor na objavljeni prijedlog liste reda prvenstva Povjerenstvu u roku od tri dana od dana objave liste na Oglasnoj ploči vrtića i web stranici vrtića.

 

 

              Predsjednica povjerenstva za provođenje upisa u Dječji vrtić ZVIREK                                                                                         dr. Jadranka Urbanc

 

 

 

 

 

Travanjska radost u Zvireku

29. Travanj, 2021.

Još jedan mjesec prepun aktivnosti, događanja, radosti i veselja došao je svome kraju. Na samom početku naši su se mali Zvireki veselili zečićima i šarenim pisanicama. Nastavili su vrlo aktivno u Tjednu zdravlja posebnu pažnju posvećujući svim zdravim životnim navikama. Pregršt proljetnih i ekoloških aktivnosti okrunili su obilježavanjem Dana planeta Zemlje. Proslavili su i 11. Zvirekov rođendan te zadnji tjedan travnja proveli u plesnom ritmu povodom Svjetskog dana plesa.

Pužeki_Svjetski dan plesa.jpg Cvjetici_Svjetski dan plesa.jpg Suncokreti_Svjetski dan plesa.jpg Slonici_Svjetski dan plesa.jpg Slonici_Svjetski dan plesa_2.jpg Pužeki_Dan planete Zemlje_2.jpg Pužeki_Dan planete Zemlje.jpg Cvjetici_Dan planete Zemlje.jpg Cvjetići istraživaći_Dan planete Zemlje.jpg Suncokreti_Dan planete Zemlje.jpg Slonici_Dan planete Zemlje.jpg Slonici_Dan planete Zemlje_2.jpg Mraveki_Dan planete Zemlje_2.jpg Mraveki_Dan planete Zemlje.jpg Zvjezdice slave vrtićki rođendan.jpg Cvjetici_tjedan zdravlja.jpg Cvjetići stomatolozi_tjedan zdravlja.jpg Slonici_tjedan zdravlja.jpg Slonici_tjedan zdravlja_2.jpg Mraveki_tjedan zdravlja_2.jpg Mraveki_tjedan zdravlja.jpg Mraveki_tjedan zdravlja_3.jpg Cvjetici_snijeg u travnju.jpg Zvjezdice_travanj.jpg Zvjezdice_proljetnice.jpg Zvjezdice i zečići.jpg Zvjezdice_zeko i pisanice.jpg Zvjezdice_Veliki tjedan2.jpg Zvjezdice_Veliki tjedan3.jpg Zvjezdice_Veliki tjedan.jpg Cvjetici pisanice.jpg Mraveki_pisanice.jpg Cvjetici_boravak vani.jpg