Aktivnosti

Poziv za upis djece u redovni program vrtića

27. Travanj, 2018.

       

   

    


STUBIČKE TOPLICE, MLINARSKA CESTA 34

OIB: 60853772547                              

IBAN:HR9223600001102136770      TELEFON: +385 49 283 355KLASA: 601-04/18-05/02

URBROJ: 2113-27-18-5

Stubičke Toplice, 02.05.2018.

Na temelju članka 11. i 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK, (KLASA:601-01/14-02/28, URBROJ:2113/03-27-14-2, od 29.09.2014. godine) Povjerenstvo za provođenje upisa u Dječji vrtić  ZVIREK objavljuje

POZIV

 ZA UPIS DJECE U

PEDAGOŠKOJ GODINI 2018./2019.

 

Poziv za upis djece u Dječji vrtić ZVIREK za pedagošku godinu 2018./2019. otvoren je u vremenu od 02. svibnja do 16. svibnja 2018. godine.

U Dječji vrtić se mogu upisati djeca od navršenih 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Zahtjevi za upis mogu se preuzeti u Tajništvu (I. kat), Dječjeg vrtića ZVIREK, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice svakim radnim danom od 7,00 sati do 15,00 sati i na www.dv-zvirek.hr

Uz zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta

 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta (ne starije od 6 mjeseci) ili preslika osobne iskaznice djeteta

 • preslike osobnih iskaznica roditelja

 • preslika kartona (knjižice) cijepljenja

 • potvrde, uvjerenja ili rješenja radi utvrđivanja prioriteta pri upisu

  Važno: ukoliko podnositelj prijave nema prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, obavezan je dostaviti i suglasnost matične općine-grada o sufinanciranju predškolskog programa za svoje dijete, u protivnom suglasan je da će snositi puni iznos ekonomske cijene programa.

  Prednost pri upisu ostvaruju djeca s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice, uz slijedeće prioritete:

 • dijete zaposlenih roditelja

 • dijete samohranih roditelja

 • dijete iz obitelji s troje i više djece

 • dijete čiji je brat ili sestra korisnik Dječjeg vrtića ZVIREK

 • dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

 • dijete u udomiteljskoj obitelji

 • dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

 • dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu

Zahtjevi za upis djeteta sa potrebnom dokumentacijom predaju se u Tajništvu Dječjeg vrtića ZVIREK, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, od 02. svibnja do 16. svibnja 2018. godine, ili se šalju poštom.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa objaviti će se na Oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću ZVIREK, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice i na web stranici Dječjeg vrtića ZVIREK http://www.dv-zvirek.hr/, najkasnije do 29. svibnja 2018. godine.

Podnositelji zahtjeva za upis mogu izjaviti prigovor Povjerenstvu za provođenje upisa, u roku od tri dana od dana objave prijedloga liste reda prvenstva upisa na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića ZVIREK i na web stranici Dječjeg vrtića ZVIREK

http://www.dv-zvirek.hr/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Predsjednica Povjerenstva za upise

                                                                                    dr. Jadranka Urbanc

                                                                                                   

 

 

Čestitka

29. Ožujak, 2018.

Uskršnja radionica

18. Ožujak, 2018.

Djeca mješovite vrtićke skupine "Ježići", ponovno su posjetili Osnovnu školu Vladimir Bosnar i 8. razred. Učenici i njihova razrednica Marijana Pavlović srdačno su ih dočekali. Zajedno su povodom predstojećeg blagdana Uskrsa izrađivali  prigodne ukrase. Druženje je proteklo u vedrom ozračju. Hvala učiteljici gđi. Pavlović, i njenim učenicima na lijepo osmišljenoj i pripremljenoj radionici.

IMAG3473.jpg IMAG3487.jpg