Aktivnosti

"Pužeki" na igralištu

14. Rujan, 2020.

Boravak na otvorenom prostoru i svježem zraku ima pozitivan utjecaj na cjelokupan psihofizički razvoj djeteta. To je jedan od načina jačanja dječjeg organizma, stvaranja otpornosti i sprečavanja širenja infekcija.

Naši „Pužeki“ uživaju tijekom igre na igralištu, a najviše vole istraživati u pijesku. Jačamo mišiće koristeći razne sprave i pri tom se odlično zabavljamo, pomažemo jedni drugima tako da ljuljamo prijatelje koji ne mogu sami.

inCollage_Puzeki_2.jpg inCollage_Puzeki_3.jpg inCollage_Puzeki_1.jpg

Vrijedna donacija u ZVIREKU

07. Rujan, 2020.

Tvrtka Metalis d.o.o. iz Donje Stubice Općini Stubičke Toplice donirala je uređaje M-care za potrebe vrtića i škole. Vrijedan uređaj omogućuje beskontaktnu dezinfekciju ruku prilikom koje mjeri i temperaturu tijela preko zapešća. Uređaj su 04.09.2020. u vrtić dostavili predstavnici tvrtke Metalis d.o.o. u pratnji načelnika općine Josipa Beljaka.

Hvala svima!

IMG-e820c88844e9c0a612ec3cc1c184b7df-V.jpg

Javni natječaj-treći odgojitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

03. Rujan, 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

 DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

 STUBIČKE TOPLICE

KLASA:112-01/20-02/10

URBROJ:2113-27-04-20-3

Stubičke Toplice, 03.09.2020.

  

Na temelju čl.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i Odluke Upravnog vijeća (KLASA:112-01/20-02/10, URBROJ:2113-27-04-20-2 od 31.08.2020.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

     Članak 1.

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:

-    treći odgojitelj u odgojno-obrazovnoj skupini (osobni asistent) (m/ž), na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sata tjedno

Za odgojitelja se mogu javiti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • razina obrazovanja – viša ili prvostupanjska (stručni prvostupnik predškolskog odgoja-baccalaurea)

  Članak 2.

  Radnik(ca) se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

  Članak 3.

  Kandidati su dužni priložiti:

 • potpisanu zamolbu

 • domovnicu (preslika)

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

 • dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30 dana (izvornik)

 • životopis

  Članak 4.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

  Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u isključivo preporučenom pošiljkom u zatvorenoj  omotnici s nazivom i adresom vrtića - Dječji vrtić ZVIREK, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s   naznakom „Za natječaj-treći odgojitelj“, „Ne otvaraj“, te imenom, prezimenom i adresom kandidata.

  Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 10.09.2020. godine do 15,00 sati.

  Članak 5.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici vrtića u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                             Predsjednica Upravnog vijeća

                               Dubravka Špiček, mag.oec.