Aktivnosti

Program predškole - edukativni materijali za roditelje

22. Prosinac, 2020.

Poštovani roditelji djece polaznika predškole,

u nastavku možete pogledati prezentaciju stručne suradnice vrtića o tome "Kako pripremamo dijete za školu" te korisne edukativne brošure Udruge roditelja KORAK PO KORAK.

Postupak jednostavne nabave: nabava namirnica za prehranu djece u DV ZVIREK

09. Prosinac, 2020.

Postupak jednostavne nabave opskrba prirodnim plinom za potrebe DV ZVIREK u 2021. god.

04. Prosinac, 2020.