Aktivnosti

Završetak trogodišnjeg programa "Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu"

16. Lipanj, 2023.

31. svibnja 2023. je završio trogodišnji program “Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu” kojeg je provodila Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Program se provodio od lipnja 2020. do svibnja 2023. te smo ponosni na aktivnu ulogu Dječjeg vrtića ZVIREK kao partnerske ustanove u provedbi programa. Tijekom protekle tri godine ostvarili smo kvalitetnu suradnju s HURID-om kao nositeljem programa te s ostalim partnerskim ustanovama Dječjim domom Zagreb, Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac te Centrom za socijalnu skrb Karlovac.

Planirani ciljevi su postignuti i ostvareni su sljedeći rezultati: povećana je dostupnost i kvaliteta usluga rane intervencije u Karlovačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji i Gradu Zagrebu, trajno je poboljšana kvaliteta života krajnjih korisnika – djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, unaprijeđena je međusektorska suradnja te je ažurirana i dopunjena baza www.raniKLIK.hr .

Završna konferencija programa je održana 18. svibnja 2023. u Dječjem domu Zagreb, a u programu konferencije je sudjelovala stručna suradnica vrtića Maja Štefanec Herak te je tom prilikom predstavila dojmove i učinke trogodišnjeg programa u odnosu na DV ZVIREK.

  

Tijekom završne konferencije je predstavljena i svim sudionicima podijeljena brošura koja sadrži poticaje na refleksiju stručnjaka koji djeluju u području rane intervencije u djetinjstvu. Brošura čijem nastanku smo doprinijeli nalazi se u nastavku.

Pohvala i nagrada na likovnom natječaju „Hrašćinski kraljuš“

16. Lipanj, 2023.