Aktivnosti

Slonići na 15. Robokupu

18. Svibanj, 2022.

Tijekom proteklog vikenda u Hotelu Matija Gubec u Stubičkim Toplicama održan je 15. Robokup u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture u suradnji s Hrvatskim robotičkim savezom, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i osnovnim školama. U aktivnosti ovog državnog natjecanja uključuju se i djeca predškolske dobi. Naši Slonići su u subotu 14. svibnja imali priliku natjecati se u parovima i voziti utrke autićima na daljinski te izrađivati robote šaralice. Bilo je to zanimljivo i zabavno iskustvo.

Slonići na 15. Robokupu.jpg Slonići na 15. Robokupu3.jpg Slonići na 15. Robokupu2.jpg

„Promet nije šala ni opasnost mala"

17. Svibanj, 2022.

U Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje 12. svibnja 2022. godine održana je akcija „Promet nije šala ni opasnost mala“. Edukaciju predškolske djece u dječjim vrtićima Promet nije šala ni opasnost mala provodi Odbor za sigurnost u prometu Krapinsko-zagorske županije.

Cilj akcije je usmjeriti pažnju na sve sudionike u prometu, a posebno najugroženije, djecu vrtićke dobi, kako bi se povećala svijest o pravilima ponašanju u prometu. Djeca su se kroz različite igre podsjetila o važnim pravilima ponašanja u prometu i uživala u aktivnostima, igrama i druženju koje su za njih pripremili polaznici i djelatnici Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje.

Iz našeg vrtića ove godine u kvizu je sudjelovalo troje djece iz starije vrtićke skupine u pratnji odgojiteljice Jelene Fišter.

Slonici na prometnom kvizu2.jpg Slonici na prometnom kvizu3.jpg Slonici na prometnom kvizu.jpg Slonici na prometnom kvizu4.jpg Slonici na prometnom kvizu5.jpg

Poziv za upis djece u Dječji vrtić ZVIREK za ped. god. 2022./2023.

10. Svibanj, 2022.

 REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA:601-04/22-06/06

URBROJ: 2113-27-22-1

Stubičke Toplice, 09.05.2022.

Na temelju članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK (KLASA:601-04/22-14/01, URBROJ:2113-27-02-22-2, od 11.04.2022. godine) i Odluke (KLASA: 601-04/22-06/05, URBROJ:2113-27-22-1 od 09.05.2022. godine) Povjerenstvo za upis djece u  Dječji vrtić ZVIREK donijelo je na svojoj 1. sjednici održanoj 09. svibnja 2022. godine                                                                                

POZIV

 ZA UPIS DJECE U

PEDAGOŠKOJ GODINI 2022./2023.

 

Upis u redoviti program u Dječji vrtić ZVIREK obavlja se putem nacionalnog portala e-Upisi,   odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Zahtjev za upis podnosi se isključivo putem aplikacije e-Upisi u vremenu od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine.

Roditelji koji nemaju pristup sustavu e-Građani mogu se javiti u DV ZVIREK svakim radnim danom od 8,00 sati do 15,00 sati uz prethodnu najavu telefonom na broj 049 283 355.

U Dječji vrtić se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu.

Djeca u vrtić kreću od 1. rujna 2022. godine, kada počinje pedagoška 2022./2023. godina

Uz zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

rodni list ili izvadak iz matice rođenih  

-  uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta

dokaz o prebivalištu oba roditelja izdan od strane policijske uprave (uvjerenje o mjestu prebivališta ili preslike osobne iskaznice)

dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK

-  suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Vrtiću

 Prednost pri upisu ostvaruju djeca s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice, uz slijedeće prioritete:

-        dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata       

-        dijete iz obitelji gdje su oba roditelja/skrbnika  zaposlena

-        dijete čiji je jedan roditelj/skrbnik redoviti student ili učenik, a drugi je zaposlen

-        dijete čija su oba roditelja/skrbnika redoviti studenti ili učenici

-        dijete samohranog zaposlenog roditelja

-        dijete iz jednoroditeljske obitelji zaposlenog roditelja

-        dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

-        dijete iz obitelji u kojoj je jedan roditelj zaposlen, a drugi nezaposlen

-        dijete u godini prije polaska u osnovnu školu     

-        dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece  

-        dijete koje je na listi čekanja Upisnog povjerenstva iz prethodne pedagoške godine

-        dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu

-        dijete koje ima preporuku CZSS za uključivanje u vrtić

-        dijete čiji je brat ili sestra već upisan u Dječji vrtić ZVIREK

-        dijete s teškoćama u razvoju

 U slučaju slobodnih kapaciteta u Vrtić se mogu upisivati i djeca s područja drugih jedinica lokalne samouprave, a pod uvjetom da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište sufinancira program te se na to obveže izdavanjem zaključka-suglasnosti nadležnog tijela, a u protivnom će roditelj snositi punu ekonomsku cijenu programa.

Nakon 20. svibnja 2022., administratori u vrtiću pregledat će prijave sukladno traženim dokumentima te prijavljenim prioritetima.

U razdoblju od 23. svibnja do  4. lipnja roditelji su obvezni ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Prijedlog Liste reda prvenstva upisa bit će objavljen na web stranici vrtića do 15. lipnja 2022. godine.

Roditelj ima pravo pismenog prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog djeteta. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću u roku 8 dana od dana javnog objavljivanja Prijedloga Liste reda prvenstva upisa.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati izjavom o odustajanju i njenom predajom vrtiću od čijeg upisa odustaje, i to u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja Prijedloga Liste reda prvenstva.

Lista s konačnim rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama vrtića do 15. srpnja 2022.

 

                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA UPISE

                                   Andreja Očko Krušelj