Aktivnosti

„Igra života“ u ZVIREKU

31. Ožujak, 2023.

Kao završna edukacija HURID-ovog trogodišnjeg programa „Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu“ u Dječjem vrtiću ZVIREK održana je radionica „Igra života“. Radionica je bila namijenjena članovima Koalicije za RID i Mreže djelatnika dječjih vrtića, udruženja nastalih u KZŽ u sklopu projekta Koalicija za ranu intervenciju. Nositelj projekta Koalicija za RID u KZŽ je također HURID (Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu).