Aktivnosti

Postupak jednostavne nabave-opskrba prirodnim plinom za potrebe Dječjeg vrtića ZVIREK

11. Prosinac, 2019.

Naručitelj Dječji vrtić ZVIREK, pokrenuo je postupak jednostavne nabave opskrba prirodnim plinom za potrebe Dječjeg vrtića ZVIREK te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl.12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjene vrijednosti nabave roba i usluga manje od 200.000,00 Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

Postupak jednostavne nabave-opskrba električnom energijom za potrebe Dječjeg vrtića ZVIREK

11. Prosinac, 2019.

Naručitelj Dječji vrtić ZVIREK, pokrenuo je postupak jednostavne nabave opskrba električnom energijom za potrebe Dječjeg vrtića ZVIREK te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl.12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjene vrijednosti nabave roba i usluga manje od 200.000,00 Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

19. Studeni, 2019.

U ponedjeljak 18.11.2019. u vrtiću smo obilježili Dan sjećanja na žrtvu Vukovara.

IMG-edfd71b9bd468ea33817cb94d560d652-V.jpg IMG-cedec62d572b3782ac09e0ae898cf4bf-V.jpg IMG-84867776ef89a12859624510e15b3863-V.jpg IMG-20c41f2ab8fec1a1ff52b90e812384f9-V.jpg IMG-15a6f3db7b758dca01041f5fbc177e1a-V.jpg