Aktivnosti

Upisi u kraći program predškole 2020./2021.

01. Rujan, 2020.

Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika (djeca rođena u razdoblju od 1.04.2014. do 31.03.2015.) s područja Općine Stubičke Toplice, koja nisu uključena u redoviti vrtićki program, na upis u Program predškole.

Upisi će trajati u periodu od 7.09.2020. do 11.09.2020. godine.

Obrazac za upis i popratna dokumentacija može se preuzeti u prilogu ove obavijesti ili u tajništvu vrtića od 8.00 do 15.00 sati.

 Uz Obrazac za upis potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

  1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA – preslike (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
  3. POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA (u privitku)
  4. KOPIJA KNJIŽICE CIJEPLJENJA
  5. PRIVOLE ZA GDPR (u privitku)

OSTALA DOKUMENTACIJA

  1. za dijete koje ima posebne razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
  2. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta

 

Prilikom ulaska u vrtić dezinficirajte obuću na dezbarijeri na samom ulazu u vrtić, te dezinficirajte ruke.

U vrtić možete ući isključivo s maskom za lice.

Dječji vrtić zadržava pravo izmjene upisnog postupka sukladno epidemiološkoj situaciji i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pa se roditelji mole da prate objave na web stranici vrtića zbog pravovremene informiranosti. Nakon provedenih upisa biti ćete obaviješteni na web stranici vrtića i putem telefona o početku provođenja programa predškole.

  

                                                                                   Stručna služba vrtića

Upute HZJZ i Protokol

26. Kolovoz, 2020.

Poštovani roditelji,

U privitku vam se nalaze upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano uz primjenu epidemioloških mjera u radu vrtića te Protokol o postupanju kod opasnosti od širenja COVID-a 19.

 

 

Obavijest o prijemu u radni odnos odgojitelja

17. Srpanj, 2020.

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

Mlinarska cesta 34

49244 Stubičke Toplice

Stubičke Toplice, 17. srpnja 2020.

 

                                                             KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

                                                                                                           – SVIMA-

                                                                                              

Predmet: prijem u radni odnos odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme zamjena za odgojiteljicu na korištenju dopusta za dijete sa težim teškoćama u razvoju

obavijest sudionicima natječaja

 

Ovime Vas obavještavamo da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK na svojoj 28. Sjednici održanoj dana 16. srpnja 2020. godine, temeljem natječaja objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića ZVIREK, te na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića ZVIREK dana 22. lipnja 2020. godine i 2.07.2020.godine donijelo odluku o prijemu u radni odnos:

– na radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme primaju se:

1.Martina Novina

2.Ines Ormuž

-na radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme zamjena za odgojiteljicu na korištenju dopusta za dijete sa težim teškoćama u razvoju prima se:

1.Mateja Dlesk

na radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme prima se:

1.Ivana Lukić Habulin

Izabrane kandidatkinje udovoljavaju svim uvjetima Natječaja prema čl.24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

Ova Odluka je konačna.

Kandidati koji nisu primljeni, mogu podići svoju dokumentaciju koju su priložili uz prijavu na natječaj u računovodstvu Dječjeg vrtića ZVIREK, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

 

                                               

                                                                       Ravnateljica

                                                                       Kristina Ljubić, mag.praesc.educ.