Aktivnosti

Obilježili smo Hrvatski olimpijski dan

14. Rujan, 2022.

 

Povodom Hrvatskog olimpijskog dana djeca vrtićkih skupina prošlog su petka bila zaokupljena različitim sportskim igrama te aktivnostima putem kojih su se upoznala s olimpijadom, olimpijskim simbolima te važnošću sudjelovanja i „fair playa“ u igri i natjecanju. Pužeki, Cvjetići i Suncokreti su svladavali različite poligone, igrali štafetne igre i razne igre loptom, povlačili su konopac i igrali gumi-gumi.

Hrvatski olimpijski dan se obilježava 10. rujna, a posvećen je promicanju bavljenja sportom kao i promicanju olimpijskih načela: mira, zajedništva, prijateljstva i tolerancije.

Olimpijski dan Puzeki.jpg Olimpijski dan Cvjetici.jpg Olimpijski dan Suncokreti.jpg

UPIS POLAZNIKA U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE 2022./2023.

22. Kolovoz, 2022.

Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika (djeca rođena u razdoblju od 1.04.2016. do 31.03.2017.) s područja Općine Stubičke Toplice, koja nisu uključena u redoviti vrtićki program, na upis u Program predškole.

Upisi će trajati u periodu od 5.09.2022. do 09.09.2022. godine.

Obrazac za upis i popratna dokumentacija može se preuzeti u prilogu ove obavijesti ili u tajništvu vrtića od 8.00 do 15.00 sati.

 Uz Obrazac za upis potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

  1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA – preslike (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
  3. POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA (u privitku)
  4. KOPIJA KNJIŽICE CIJEPLJENJA
  5. PRIVOLE ZA GDPR (u privitku)

OSTALA DOKUMENTACIJA

  1. za dijete koje ima posebne razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
  2. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta

 

Dječji vrtić zadržava pravo izmjene upisnog postupka sukladno epidemiološkoj situaciji i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pa se roditelji mole da prate objave na web stranici vrtića zbog pravovremene informiranosti. Nakon provedenih upisa biti ćete obaviješteni na web stranici vrtića i putem telefona o početku provođenja programa predškole.

                                                                                    Stručna služba vrtića

Ljetne aktivnosti u ZVIREKU

18. Srpanj, 2022.

  

Pačići_ljeto2 2022.jpg Pačići_ljeto 2022.jpg Zvjezdice_ljeto2022.jpg Pužeki_Zvjezdice_ljeto 2022.jpg Pužeki_ljeto2 2022.jpg Suncokreti i Cvjetići_ljeto2022.jpg