Aktivnosti

Javni natječaj-spremačica na određeno, puno radno vrijeme

03. Rujan, 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA:112-01/20-02/09

URBROJ:2113-27-04-20-3

Stubičke Toplice, 03.09.2020.


Na temelju čl.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i Odluke Upravnog vijeća (KLASA:.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK objavljuje

                                                        JAVNI NATJEČAJ

Članak 1. 

  Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

  - spremačica (m/ž), - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena za  odsutnu radnicu na bolovanju

   Uvjeti:

 • osnovna škola

  Članak 2.

  Radnik(ca) se prima u radni odnos uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

  Članak 3.

  Kandidati su dužni priložiti:

 • potpisanu zamolbu

 • domovnicu (preslika)

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

 • dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30 dana (izvornik)

 • životopis

  Članak 4.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

  Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u isključivo preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom vrtića - Dječji vrtić ZVIREK, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s naznakom „Za natječaj-spremačica“, „Ne otvaraj“, te imenom, prezimenom i adresom kandidata.

  Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 10.09.2020. godine do 15,00 sati.

  Članak 5.

   Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici vrtića u roku od 30  (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                          Predsjednica Upravnog vijeća

                                                           Dubravka Špiček, mag.oec.

Protokol za roditelje o postupanju kod opasnosti od širenja COVID-19

02. Rujan, 2020.

PROTOKOL ZA RODITELJE

O POSTUPANJU KOD OPASNOSTI OD ŠIRENJA COVID-a 19

Prema naputcima  Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera civilne zaštite, podložno promjenama prema epidemiološkoj situaciji

TEMELJNE ODREDNICE

Djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima

 Preporučuje se ostanak kod kuće djece s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.

U vrtić NE SMIJU:

- djeca koja imaju izrečenu mjeru 14-dnevne samoizolacije jer su bili u kontaktu s oboljelim od koronavirusa ili je netko iz njihove bliže obitelji u samoizolaciji, a sami nemaju simptoma

- djeca koja su bila u kontaktu s oboljelim od koronavirusa ili je netko iz njihove bliže obitelji u samoizolaciji, te djeca koja imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19

- djeca koja imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa)

PROTOKOL DOVOĐENJA I ODVOĐENJA DJETETA

PRI DOVOĐENJU DJETETA U VRTIĆ

 • Prije dolaska djeteta u vrtić, roditelj je svako jutro djetetu dužan izmjeriti temperaturu te informirati odgojiteljicu kojoj predaje dijete o izmjerenoj temperaturi, ukoliko dijete ima povišenu temperaturu (37,2 i više) dijete ne može boraviti u vrtiću

 • Roditelj je dužan dijete u vrtić dovesti najkasnije do 9.00 sati

 • Osoba koja dovodi dijete obavezna je nositi masku za lice koja treba biti propisno stavljena (mora pokrivati nos i usta)

 • U slučaju bilo kakvih iznimki roditelj je dužan prethodno obavijestiti odgojitelje skupine

 • Roditelj dovodi dijete na glavni ulaz , prolazi kroz dezbarijeru, odrasla osoba obavezno dezinficira ruke, te dovodi dijete u garderobu njegove skupinu

 • U garderobu je dopušten ulazak samo jedne osobe, ukoliko je više roditelja došlo u isto vrijeme, roditelji čekaju ispred garderobnih vrata, treba držati razmak od 2m

 • Jedno dijete dolazi u pratnji isključivo jedne odrasle osobe

 • Nakon preizuvanja i skidanja jakne djetetu, roditelj predaje dijete odgojitelju u skupinu

 • Odgojiteljica će u skupini s djetetom oprati ruke

 • Djeci će se tijekom dana mjeriti temperatura svakodnevno i evidentirati u evidencijske  liste. Ukoliko se nekom djetetu izmjeri povišena temperatura, dijete treba što prije izaći iz vrtića. Jedna odrasla osoba dužna je biti dostupna na telefon kako bi što prije došla po dijete u vrtić. Do dolaska roditelja dijete s povišenom temperaturom će prema mogućnostima do tada biti izolirano u garderobni prostor ili prostor ispred sobe s pratnjom djelatnika vrtića

 • Sve potrebne informacije tražite telefonskim putem (049283355, 0912833550) ili putem maila (djecji.vrtic-zvirek@kr.t-com.hr , ravnatelj@dv-zvirek.hr ) kako bi se smanjilo zadržavanje odraslih osoba u vrtiću.

   

  RODITELJ DJETETU DONOSI

  • Rezervnu odjeću koja ostaje u garderobi u platnenoj vrtićkoj vrećici za vrtićke skupine, a u garderobnim ormarićima za jasličke skupine
  • Pidžamu u plastičnoj vrećici koje su označene imenom i prezimenom djeteta
  • Rezervna odjeća i pidžama donose se u vrtić u ponedjeljak, a odnose svaki petak
  • Papuče ostaju u vrtiću, ne nose se kod kuće
  • Djeca ne nose igračke od doma

 

PRI ODVOĐENJU DJETETA IZ VRTIĆA

 • Roditelj po dijete ne dolazi prije 14:30. U slučaju iznimke dužan je najaviti se odgojitelju u skupinu

  • Roditelj odvodi dijete na glavni ulaz
  • U garderobu je dopušten ulazak samo jedne osobe, ukoliko je više roditelja došlo u isto vrijeme, roditelji čekaju ispred garderobnih vrata, treba držati razmak od 2m
  • Prilikom odvođenja djeteta iz vrtića nije dozvoljeno zadržavanje u prostoru vrtića
  • Na dežurstvu od 16.00 do 17.00 sati mogu ostati isključivo djeca zaposlenih roditelja koja zbog radnog vremena ne mogu dijete odvesti iz vrtića do 16.00 sati (kako bi se u vrtiću moglo osigurati provođenje protuepidemiološkoh mjera)

 

Rizični pratitelji. Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja živi u istom kućanstvu s djetetom te upravo ona osoba koja je, u odnosu na druge osobe koje bi mogle dovoditi i odvoditi dijete, uključena u takav tip dnevnih aktivnosti da je njena mogućnost zaraze s COVID-19 najmanja. Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja ne spada u rizičnu skupinu na obolijevanje od COVID-19, to jest nije starije životne dobi (65 i više godina) niti je kronični bolesnik.

Bolesni roditelji. Roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi niti odvode djecu iz ustanova niti ulaziti u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19, a pogotovo ako su u samoizolaciji jer tada ne smiju izlaziti iz kuće.

Bolesna djeca. Djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi) ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaražena s COVID-19 ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u ustanove. Odgojitelji pomno promatraju djec i prate pojavu simptoma (posebice respiratornih) bolesti o kojima odmah obavještavaju ravnateljicu i člana stručnog tima, zatim roditelja koji bez iznimke odmah dolazi po dijete. Takvo dijete ne može natrag u kolektiv bez liječničke ispričnice.

Djecu se potiče provoditi pojačano osnovne higijenske navike: temeljito pranje ruku te brisanjem jednokratnim ručnikom,  kihanje i kašljanje u rukav ili jednokratni rupčić koji se zatim baca u koš za smeće i opet operu ruke, izbjegavanje grljenja, ljubljenja i rukovanja, izbjegavanje dodirivanja usta, nosa i očiju.

Za sve druge situacije nepredviđene ovim protokolom slijediti službene naputke od nadležnih institucija (ne provoditi samovoljno bilo koje druge mjere).

Djeca ne nose maske.

 

 

 

                                                                       Ravnateljica Dječjeg vrtića ZVIREK

                                                                       Kristina Ljubić, mag.praes.educ.

Upisi u kraći program predškole 2020./2021.

01. Rujan, 2020.

Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika (djeca rođena u razdoblju od 1.04.2014. do 31.03.2015.) s područja Općine Stubičke Toplice, koja nisu uključena u redoviti vrtićki program, na upis u Program predškole.

Upisi će trajati u periodu od 7.09.2020. do 11.09.2020. godine.

Obrazac za upis i popratna dokumentacija može se preuzeti u prilogu ove obavijesti ili u tajništvu vrtića od 8.00 do 15.00 sati.

 Uz Obrazac za upis potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

 1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA – preslike (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
 3. POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA (u privitku)
 4. KOPIJA KNJIŽICE CIJEPLJENJA
 5. PRIVOLE ZA GDPR (u privitku)

OSTALA DOKUMENTACIJA

 1. za dijete koje ima posebne razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
 2. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta

 

Prilikom ulaska u vrtić dezinficirajte obuću na dezbarijeri na samom ulazu u vrtić, te dezinficirajte ruke.

U vrtić možete ući isključivo s maskom za lice.

Dječji vrtić zadržava pravo izmjene upisnog postupka sukladno epidemiološkoj situaciji i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pa se roditelji mole da prate objave na web stranici vrtića zbog pravovremene informiranosti. Nakon provedenih upisa biti ćete obaviješteni na web stranici vrtića i putem telefona o početku provođenja programa predškole.

  

                                                                                   Stručna služba vrtića