Aktivnosti

Ljetne aktivnosti u ZVIREKU

18. Srpanj, 2022.

  

Pačići_ljeto2 2022.jpg Pačići_ljeto 2022.jpg Zvjezdice_ljeto2022.jpg Pužeki_Zvjezdice_ljeto 2022.jpg Pužeki_ljeto2 2022.jpg Suncokreti i Cvjetići_ljeto2022.jpg

OBAVIJEST RODITELJIMA - UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

01. Srpanj, 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE 

Stubičke Toplice, 01.07.2022.

OBAVIJEST    

Temeljem članka 29. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK (KLASA:601-04/22-14/01, URBROJ:2113-27-02-22-2, od 11.04.2022. godine) roditelji čija djeca su ostvarila pravo upisa u redoviti 10-satni vrtićki program dužni su sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem.

Upisana djeca počinju ostvarivati program 01. rujna tekuće godine.

Ugovor potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.

Potpisivanje ugovora za korisnike koji su ostvarili upis prema Listi reda prvenstva upisa za ped. god. 2022./2023. biti će u razdoblju od

24.08.2022. do 26.08.2022. u vremenu od 8,00 h do 15,00 h

Roditelji koji neće biti u mogućnosti potpisati ugovore u navedenim terminima, dužni su obavijestiti vrtić na 049 283 355 ili na djecji.vrtic-zvirek@kr.t-com.hr.

Ugovori moraju biti potpisani zaključno sa 31.08.2022. godine.

Ukoliko ugovor neće biti potpisan sa datumom 31.08.2022., smatrat će se da su roditelji odustali od upisa djeteta u redoviti 10-satni vrtićki program.

RAVNATELJICA

Kristina Ljubić, mag.praesc.educ.

LISTA REDA PRVENSTVA UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

01. Srpanj, 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA:601-04/22-11/15

URBROJ:2113-27-02-22-2

Stubičke Toplice, 29.06.2022.

Na temelju čl. 36. Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK (KLASA:601-07/19-01/01, URBROJ:2113-27-04-19-5 od 17.06.2019.g. i KLASA:601-05/21-02/04, URBROJ:2113-27-04-21-1 od 24.03.2021.g. i KLASA:601-05/21-02/26, URBROJ:2113-27-04-21-2 od 15.07.2021.g) i čl. 28. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK (KLASA:601-04/22-14/01, URBROJ:2113-27-02-22-1 od 31. ožujka 2022. godine) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK donijelo je na svojoj 3. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2022. godine

LISTU REDA PRVENSTVA UPISA U REDOVITI PROGRAM RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.


Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis

u redoviti jaslički program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2022./2023.:

R.b.

ŠIFRA ZAHTJEVA

Prednost upisa

(čl.6 Pravilnika o upisu)

Bodovi

1.

2698901

DA

16

2.

0187377

DA

15

3.

5087429

DA

15

4.

6671536

DA

14

5.

0641414

DA

12

6.

0467184

DA

11

7.

9072607

DA

10

8.

3184353

DA

10

9.

4661031

DA

10

10.

2215417

DA

10

11.

0493492

DA

10

12.

9189449

DA

10

13.

4255267

DA

10

14.

9046069

DA

10

15.

7391005

DA

10

16.

3102354

DA

10

17.

2025944

DA

10

18.

9796136

DA

10

19.

7317777

DA

10

20.

6694215

DA

10

21.

9439270

DA

5

22.

8175614

NE

14

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis

u redoviti vrtićki program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2022./2023.:

R.b.

ŠIFRA ZAHTJEVA

Prednost upisa

(čl.6 Pravilnika o upisu)

Bodovi

1.

5221608

DA

14

2.

7759819

DA

12

3.

7249162

DA

11

4.

1070821

NE

14

5.

2745621

NE

10

6.

8944917

NE

10

7.

1571548

NE

10

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Maja Štefanec Herak, prof. rehabilitator