Aktivnosti

LISTA REDA PRVENSTVA UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

01. Srpanj, 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA:601-04/22-11/15

URBROJ:2113-27-02-22-2

Stubičke Toplice, 29.06.2022.

Na temelju čl. 36. Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK (KLASA:601-07/19-01/01, URBROJ:2113-27-04-19-5 od 17.06.2019.g. i KLASA:601-05/21-02/04, URBROJ:2113-27-04-21-1 od 24.03.2021.g. i KLASA:601-05/21-02/26, URBROJ:2113-27-04-21-2 od 15.07.2021.g) i čl. 28. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK (KLASA:601-04/22-14/01, URBROJ:2113-27-02-22-1 od 31. ožujka 2022. godine) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK donijelo je na svojoj 3. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2022. godine

LISTU REDA PRVENSTVA UPISA U REDOVITI PROGRAM RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.


Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis

u redoviti jaslički program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2022./2023.:

R.b.

ŠIFRA ZAHTJEVA

Prednost upisa

(čl.6 Pravilnika o upisu)

Bodovi

1.

2698901

DA

16

2.

0187377

DA

15

3.

5087429

DA

15

4.

6671536

DA

14

5.

0641414

DA

12

6.

0467184

DA

11

7.

9072607

DA

10

8.

3184353

DA

10

9.

4661031

DA

10

10.

2215417

DA

10

11.

0493492

DA

10

12.

9189449

DA

10

13.

4255267

DA

10

14.

9046069

DA

10

15.

7391005

DA

10

16.

3102354

DA

10

17.

2025944

DA

10

18.

9796136

DA

10

19.

7317777

DA

10

20.

6694215

DA

10

21.

9439270

DA

5

22.

8175614

NE

14

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis

u redoviti vrtićki program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2022./2023.:

R.b.

ŠIFRA ZAHTJEVA

Prednost upisa

(čl.6 Pravilnika o upisu)

Bodovi

1.

5221608

DA

14

2.

7759819

DA

12

3.

7249162

DA

11

4.

1070821

NE

14

5.

2745621

NE

10

6.

8944917

NE

10

7.

1571548

NE

10

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Maja Štefanec Herak, prof. rehabilitator

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA U REDOVITI PROGRAM VRTIĆA PED.GOD. 2022./2023.

13. Lipanj, 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA:601-04/22-06/08

URBROJ:2113-27-22-1

Stubičke Toplice, 13.06.2022.

 

Na temelju čl. 26. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK (KLASA:601-04/22-14/01, URBROJ:2113-27-02-22-1 od 31. ožujka 2022. godine) Povjerenstvo za upise u Dječjem vrtiću ZVIREK donijelo je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2022. godine

 

PRIJEDLOG

LISTE REDA PRVENSTVA UPISA U REDOVITI PROGRAM RANOG

I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 

Putem aplikacije e-upisi za upis djece u redoviti program vrtića u Dječjem vrtiću ZVIREK zaprimljeno je 50 zahtjeva.

Nakon provedene evaluacije zahtjeva prihvaćeno je 49 zahtjeva, a 1 zahtjev je odbijen zbog nedovoljnog broja bodova, odnosno nedokazanog kriterija za upis.

Upis je ostvarilo 29-ero djece, od toga 22-je djece u jasličkom programu i 7-ero djece u vrtićkom programu. Na listi čekanja se nalazi 20-ero djece (17-ero djece u jasličkom i 3 djeteta u vrtićkom programu).

Nakon utvrđenih rezultata upisa od ukupnog kapaciteta od 30 mjesta, popunjeno je 29 mjesta, a slobodan kapacitet čini 1 mjesto u starijoj vrtićkoj skupini.

Temeljem članka 27. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK, roditelj ima pravo pismenog prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog djeteta.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja prijedlog liste reda prvenstva.

 

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis

u redoviti jaslički program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2022./2023.:

 

R.b.

ŠIFRA ZAHTJEVA

Prednost upisa

(čl.6 Pravilnika o upisu)

Bodovi

1.

2698901

DA

16

2.

0187377

DA

15

3.

5087429

DA

15

4.

6671536

DA

14

5.

0641414

DA

12

6.

0467184

DA

11

7.

9072607

DA

10

8.

3184353

DA

10

9.

4661031

DA

10

10.

2215417

DA

10

11.

0493492

DA

10

12.

9189449

DA

10

13.

4255267

DA

10

14.

9046069

DA

10

15.

7391005

DA

10

16.

3102354

DA

10

17.

2025944

DA

10

18.

9796136

DA

10

19.

7317777

DA

10

20.

6694215

DA

10

21.

9439270

DA

5

22.

8175614

NE

14

 

 

Podnositelji zahtjeva koji nisu ostvarili upis

u redoviti jaslički program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2022./2023. i nalaze se na listi čekanja prema dobi djeteta po odgojno-obrazovnim skupinama:

 

R.b.

ŠIFRA ZAHTJEVA

Prednost upisa

(čl.6 Pravilnika o upisu)

Bodovi

1.

0552977

NE

12

2.

2918208

NE

11

3.

6735208

NE

10

4.

5460224

NE

10

5.

9103621

NE

10

6.

5738539

NE

10

7.

9657721

NE

10

8.

1769858

NE

10

9.

1085966

NE

10

10.

7973335

NE

10

11.

1829513

NE

10

12.

1940846

NE

10

13.

1064340

NE

10

14.

4242172

NE

10

15.

8554220

NE

7

16.

9437529

NE

5

17.

2669495

NE

5

18.

2255710

NE

0

 

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis

u redoviti vrtićki program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2022./2023.:

 

R.b.

ŠIFRA ZAHTJEVA

Prednost upisa

(čl.6 Pravilnika o upisu)

Bodovi

1.

5221608

DA

14

2.

7759819

DA

12

3.

7249162

DA

11

4.

1070821

NE

14

5.

2745621

NE

10

6.

8944917

NE

10

7.

1571548

NE

10

 

 

Podnositelji zahtjeva koji nisu ostvarili upis

u redoviti vrtićki program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2022./2023. i nalaze se na listi čekanja prema dobi djeteta po odgojno-obrazovnim skupinama:

 

R.b.

ŠIFRA ZAHTJEVA

Prednost upisa

(čl.6 Pravilnika o upisu)

Bodovi

1.

5506658

NE

12

2.

4706537

NE

10

3.

0157943

NE

10

 

                                                                         PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                 Andreja Očko Krušelj

Slonići u Zagrebačkom kazalištu lutaka

23. Svibanj, 2022.

U petak 20. svibnja Slonići su posjetili Zagrebačko kazalište lutaka i uživali u predstavi Bubamarac. Predstava inspirirana pjesmom Zvonimira Baloga „Nije lako Bubamarcu“ na komičan način prikazuje ljubavne jade u svijetu „buba“ pa pjesme, zabave i smijeha nije nedostajalo. Bilo je odlično!

Slonići u Zagrebačkom kazalištu lutaka.jpg Slonići u Zagrebačkom kazalištu lutaka2.jpg Slonići u Zagrebačkom kazalištu lutaka3.jpg