Aktivnosti

Poziv za upis djece u Dječji vrtić ZVIREK za ped. god. 2022./2023.

10. Svibanj, 2022.

 REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA:601-04/22-06/06

URBROJ: 2113-27-22-1

Stubičke Toplice, 09.05.2022.

Na temelju članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK (KLASA:601-04/22-14/01, URBROJ:2113-27-02-22-2, od 11.04.2022. godine) i Odluke (KLASA: 601-04/22-06/05, URBROJ:2113-27-22-1 od 09.05.2022. godine) Povjerenstvo za upis djece u  Dječji vrtić ZVIREK donijelo je na svojoj 1. sjednici održanoj 09. svibnja 2022. godine                                                                                

POZIV

 ZA UPIS DJECE U

PEDAGOŠKOJ GODINI 2022./2023.

 

Upis u redoviti program u Dječji vrtić ZVIREK obavlja se putem nacionalnog portala e-Upisi,   odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Zahtjev za upis podnosi se isključivo putem aplikacije e-Upisi u vremenu od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine.

Roditelji koji nemaju pristup sustavu e-Građani mogu se javiti u DV ZVIREK svakim radnim danom od 8,00 sati do 15,00 sati uz prethodnu najavu telefonom na broj 049 283 355.

U Dječji vrtić se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu.

Djeca u vrtić kreću od 1. rujna 2022. godine, kada počinje pedagoška 2022./2023. godina

Uz zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

rodni list ili izvadak iz matice rođenih  

-  uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta

dokaz o prebivalištu oba roditelja izdan od strane policijske uprave (uvjerenje o mjestu prebivališta ili preslike osobne iskaznice)

dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK

-  suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Vrtiću

 Prednost pri upisu ostvaruju djeca s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice, uz slijedeće prioritete:

-        dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata       

-        dijete iz obitelji gdje su oba roditelja/skrbnika  zaposlena

-        dijete čiji je jedan roditelj/skrbnik redoviti student ili učenik, a drugi je zaposlen

-        dijete čija su oba roditelja/skrbnika redoviti studenti ili učenici

-        dijete samohranog zaposlenog roditelja

-        dijete iz jednoroditeljske obitelji zaposlenog roditelja

-        dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

-        dijete iz obitelji u kojoj je jedan roditelj zaposlen, a drugi nezaposlen

-        dijete u godini prije polaska u osnovnu školu     

-        dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece  

-        dijete koje je na listi čekanja Upisnog povjerenstva iz prethodne pedagoške godine

-        dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu

-        dijete koje ima preporuku CZSS za uključivanje u vrtić

-        dijete čiji je brat ili sestra već upisan u Dječji vrtić ZVIREK

-        dijete s teškoćama u razvoju

 U slučaju slobodnih kapaciteta u Vrtić se mogu upisivati i djeca s područja drugih jedinica lokalne samouprave, a pod uvjetom da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište sufinancira program te se na to obveže izdavanjem zaključka-suglasnosti nadležnog tijela, a u protivnom će roditelj snositi punu ekonomsku cijenu programa.

Nakon 20. svibnja 2022., administratori u vrtiću pregledat će prijave sukladno traženim dokumentima te prijavljenim prioritetima.

U razdoblju od 23. svibnja do  4. lipnja roditelji su obvezni ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Prijedlog Liste reda prvenstva upisa bit će objavljen na web stranici vrtića do 15. lipnja 2022. godine.

Roditelj ima pravo pismenog prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog djeteta. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću u roku 8 dana od dana javnog objavljivanja Prijedloga Liste reda prvenstva upisa.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati izjavom o odustajanju i njenom predajom vrtiću od čijeg upisa odustaje, i to u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja Prijedloga Liste reda prvenstva.

Lista s konačnim rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama vrtića do 15. srpnja 2022.

 

                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA UPISE

                                   Andreja Očko Krušelj

Održane radionice predškolskog CAP programa

06. Svibanj, 2022.

Početkom svibnja su s djecom starije vrtićke skupine održane radionice u sklopu CAP programa. Predškolski CAP je program prevencije zlostavljanja djece namijenjen djeci koja ujesen polaze u prvi razred osnovne škole. Cilj programa je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja te osnažiti djeci važne odrasle osobe (roditelje, odgojitelje…) da im pruže kvalitetnu podršku.  Za roditelje je održano edukativno predavanje, a Slonići su se tijekom protekla dva mjeseca bavili sklopom pripremnih aktivnosti koje su im pružile kvalitetne informacije o tome kako da se zaštite od nasilja i zadrže svoje pravo da budu sigurni, jaki i slobodni.

Nakon toga su provedene tri radionice koje su vodile educirane CAP pomagačice. Sadržaj radionica razvojno je primjeren, koriste se fotografije, igrokazi i posebno strukturiran razgovor kako bi se djecu poučilo pitanjima osobne sigurnosti. Igrokazima se predstavljaju tri najčešća iskustva napada s kojima se djeca susreću, a koriste se za stvaranje situacije u kojoj djeca kroz razgovor dolaze do uspješnih prevencijskih strategija. Slonići su s velikom pozornošću i zrelošću sudjelovali u radionicama te smo na njih ponosni. Također, odgojiteljice skupine će s djecom nastaviti ponavljati CAP strategije u različitim svakodnevnim aktivnostima. 

CAP_Slonici.jpg CAP_Slonici2.jpg

Međunarodni dan vatrogasaca

05. Svibanj, 2022.

U Hrvatskoj i svijetu 4. svibnja, na dan Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, obilježava se Međunarodni dan vatrogasaca. Povodom tog dana u našem vrtiću ostvarena je lijepa suradnja s DVD Strmec Stubički čiji su članovi u vrtić došli vatrogasnim vozilom i razveselili djecu vrtićkih skupina.