Aktivnosti

Javna nabava - prehrambeni artikli za prehranu djece

22. Studeni, 2018.

Naručitelj Dječji vrtić „Zvirek“, pokrenuo je postupak jednostavne nabave prehrambenih artikala za prehranu djece te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl.12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjene vrijednosti nabave roba i usluga manje od 200.000,00 Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Javna nabava – opskrba prirodnim plinom

22. Studeni, 2018.

Naručitelj Dječji vrtić „Zvirek“, pokrenuo je postupak jednostavne nabave prirodnog plina za potrebe Dječjeg vrtića te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl.12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjene vrijednosti nabave roba i usluga manje od 200.000,00 Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

„Vidi i klikni“ u našem vrtiću

07. Studeni, 2018.

7.11.2018. u Dječjem vrtiću Zvirek održana je preventivno-edukativna akcija „Klikni i vidi“. Akciju provodi HAK, a cilj akcije je poučiti djecu o sigurnom ponašanju u prometu. Akciji je prisustvovalo 40-ero djece našeg vrtića. Djeca su učila čineći, a usvojila su praktične spoznaje i znanja opasnostima kojima su izložena kada su u prometu, kako na siguran način prelaziti zebru, prepoznavanje znakova koje u prometu daju vozači automobila, te važnost korištenja sigurnosnih pojaseva. Na kraju susreta djeca su na poklon dobila edukativne bojanke i slikovnice.

S obzirom da je ozljeđivanje i stradavanje djece u prometu svakodnevica, akcija je pohvalna i vrlo korisna.

Akcija je dogovorena i ostvarena u suradnji s tajnikom AMK-a Oroslavje.