Programi

Redovni desetosatni program

U Dječjem vrtiću „Zvirek“ ostvaruje se redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u četiri odgojno-obrazovne skupine ( mješovita jaslička odgojno-obrazovna skupina, odgojno-obrazovna skupina djece u četvrtoj godini života, odgojno-obrazovna skupina djece u petoj godini života, mješovita odgojno-obrazovna skupina djece od navršene četvrte godine života do polaska u školu). Program se provodi svakodnevno u tjednu od ponedjeljka do petka. Kroz taj program utječemo na razvoj svih djetetovih sposobnosti.

Program igraonice

Ovaj program smo osmislili kako bi djeci koja nisu polaznici vrtića omogućili da se igraju i druže s vršnjacima. U program igraonice uključena su djeca predškolske dobi od treće do šeste godine. Igraonica se odvija dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima. Naša druženja u igraonici temelje se na humanističko razvojnoj koncepciji te potiču cjelovit razvoj djeteta. Aktivnosti koje se provode usmjerene su na zadovoljavanje općih i posebnih potreba svakog djeteta uz maksimalno uvažavanje dječjih prava na izbor sredstava za igru, prostora za igru, partnera u igri i duljini vremena provedenog u igri. Zajedno se veselimo, igramo, učimo brojalice, pjesmice, glumimo u igrokazima te se uživljavamo u svijet bajki i na kraju kreativno izražavamo. Igrajući se stavljamo djeci osmijeh na lice, a dječji je osmijeh neprocjenjiv.

Program predškole

Program predškole prvenstveno je namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Djeca se okupljaju u predškoli tri puta tjedno u trajanju od 3 sata, u razdoblju od listopada do kraja svibnja tijekom jedne pedagoške godine. U sklopu programa se razvijaju psihosocijalne vještine, emocionalno sazrijevanje, usvajaju se kulturno-higijenske navike te se provode istraživačko-spoznajne aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama pojedinog djeteta. Predškola je okruženje koje pruža poticaje za razvoj svih djetetovih osobnih potencijala i sposobnosti, a time i vještina i navika, koje će mu pomoći da se što uspješnije nosi s očekivanjima i zahtjevima koje će pred njega staviti polazak u školu. Djeca imaju priliku stvarati i komunicirati različitim oblicima izražavanja, kao što su slike, pjesme, glazba, ritam, ples, pokret… Raznovrsne planirane i spontane igre omogućuju djetetu da ono što bolje i uspješnije u zajedništvu s vršnjacima razvija svoje socijalne vještine. Djeca uče izražavati svoju osobnost te poštivati tuđu, razvijaju suosjećajnost, usvajaju kako emocije izražavati na društveno prihvatljiv način te uče poštivati pravila igre. Tijekom cijelog procesa provedbe programa, roditelji imaju mogućnost u suradnji s odgojiteljicom i stručnom suradnicom dobiti informacije o tome kako oni mogu pomoći svom djetetu u pripremi za polazak u školu.

 

 

Kraći program engleskog jezika

Slijedeći preporuke stručnjaka za jezik, da se učenje stranog jezika započinje u što ranijoj dobi, jer je to najpovoljnije životno razdoblje za učenje jezika, u vrtiću smo počeli provođenje kraćeg programa engleskog jezika. Djeca se u program mogu uključiti u dobi od četiri godine kada su savladala osnovne pojmove i gramatička pravila te ga pohađati do polaska u školu. U vrtiću trenutno imamo tri skupine polaznika, početnike i polaznike na prvom stupnju i polaznike na drugom stupnju. Program se odvija dva puta tjedno za svaku skupinu. Program provodi stručno osposobljena odgojiteljica, koja uz poznavanje engleskog jezika posjeduje i znanja o razvojnim karakteristikama i učenju djece predškolske dobi. Djeci se strani jezik približava na zabavan način kroz igru, pjesmice, priču, slikovne kartice, glumu, poticajne situacije i cjelokupno ozračje u skupini. U aktivnostima djeca aktivno sudjeluju, spontano i kontekstualno usvajaju rječnik i gramatičku strukturu. Zadovoljni osmjesi na licu djece, veselo pjevušenje pjesmica, ponosno ponavljanje usvojenih riječi i fraza svakako su potvrda primjerenosti i kvalitete programa.

Eko-aktivnosti

Dječji vrtić Zvirek je 13.05.2011. postao dio  Međunarodne obitelji Eko-škola. Prestižni status vrtić je dobio realizirajući sedam programskih koraka, uz veliku podršku osnivača vrtića Općine Stubičke Toplice, te svih društvenih čimbenika Općine. Međunarodne Eko škole  provode program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš. Ovakav pristup pomaže djeci shvatiti kolika je važnost podizanja razine osviještenosti svakog pojedinca o zaštiti okoliša.

Status Eko škole je sustav nagrađivanja na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini što je osobitost ovog prepoznatljivog i kvalitetnog  modela odgoja i obrazovanja.

Riječ Ekologija dolazi od grčke riječi „Oikos“ što znači kuća. Upravo to želimo postići da djeca shvate Zemlju kao svoju kuću o kojoj se trebaju brinuti i tako joj pomoći da ostane lijepa i čista.

Zaštita okoliša je jedna od najzahtjevnijih aktivnosti koja ulazi u sve sfere društva.

Naša budućnost i budućnost naše djece ovisi o ekološkoj osviještenosti koja se razvija od najranije dobi.

Želimo da naš vrtić bude mjesto ekološkog življenja i ponašanja. Tu će djeca dobivati prve poruke i modele ekoloških i zdravih stilova života. Učiti će svoja prava, ali i odgovornosti i dužnosti.