Aktivnosti

Ususret Božiću

19. Prosinac, 2022.

  

U predblagdansko vrijeme u ZVIREKU se družimo s djecom i njihovim obiteljima u ugodnoj i veseloj atmosferi. Početkom adventa u skupini Pačići održala se adventska radionica za roditelje i djecu. Prošlog tjedna u skupinama Zečići i Zvjezdice održane su božićne radionice. Kreativnosti nije nedostajalo te su nastali brojni adventski i božićni ukrasi koje su djeca i roditelji ponijeli kućama.

Osim radionica održane su i priredbe. Pužeki su svojim obiteljima ponosno pokazali svoje umijeće pjevanja i plesanja na svojem prvom božićnom nastupu. Zanimljive priredbe za svoje roditelje pripremili su i naši petogodišnjaci i šestogodišnjaci iz skupina Cvjetići i Suncokreti. Blagdanske aktivnosti bile su prilika za zajedničko vrijeme i stvaranje lijepih uspomena baš kako to i treba biti u najljepše doba u godini.

Pačići_adventaska radionica2.jpg Pačići_adventaska radionica.jpg Zečići_božićna radionica.jpg Zečići_božićna radionica2.jpg Zvjezdice_božićna radionica.jpg Zvjezdice_božićna radionica2.jpg Pužeki_božićna priredba.jpg Pužeki_blagdani.jpg Cvjetići_božićna priredba i radionica.jpg Cvjetići_advent.jpg Suncokreti_božićna priredba.jpg Suncokreti_božićna priredba2.jpg

Sveti Nikola u ZVIREKU

06. Prosinac, 2022.

  

Djeca su nestrpljivo iščekivala svetog Nikolu od ranog jutra, no ove godine je Nikola kasnio jer je prečvrsto zaspao. Što se zapravo dogodilo znaju dva anđela i Krampus koji su zajedno s Nikolom sve objasnili djeci u predstavi „Uspavani sveti Nikola“. Predstavu za djecu su vješto pripremile članice Zvirekove dramske skupine, odgojiteljice Lidija, Martina, Jelena i Ivana. Nakon predstave Nikola je u pomoć pozvao načelnika općine Josipa Beljaka te su zajedno djeci podijelili poklone.

Uspavani sv. Nikola.jpg Nikola i načelnik dijele darove.jpg Nikola i načelnik dijele darove2.jpg

Projekt „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“

30. Studeni, 2022.

  

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)  je u partnerstvu s Gradskim odjelom za edukaciju i mlade iz Reykjavika, 1. rujna 2022. započela provedbu projekta „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“. Projekt se provodi u Krapinsko-zagorskoj županiji, trajat će do 30. studenoga 2023., a podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Glavni cilj projekta je ojačati zagovaračku ulogu civilnog društva za stvaranje pravodobne podrške djeci rane i predškolske dobi te stvoriti preduvjete za regulatorni okvir za međusektorski sustav rane intervencije u djetinjstvu (RID).

S obzirom na višegodišnju kvalitetnu suradnju našeg vrtića i HURID-a, Dječji vrtić ZVIREK se u ovaj projekt uključio već u njegovim pripremnim fazama upravo zbog njegovog značaja za djecu rane i predškolske dobi i njihove obitelji. Mnoge projektne aktivnosti su u tijeku te nam je izazov i zadovoljstvo u njima sudjelovati.  Inicijalna konferencija HURID-ovog projekta pod nazivom „Rana intervencija u djetinjstvu kao doprinos budućnosti zajednice“ održana je 4. listopada 2022. u Krapini uz podršku i suorganizaciju Krapinsko-zagorske županije. Uspostavljenom suradnjom i provedbom aktivnosti u  okviru projekta je stvorena intersektorska Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu. Djelovanje Koalicije se temelji na participativno razrađenom koalicijskom sporazumu – strateškom dokumentu koji određuje ciljeve i načela djelovanja Koalicije, kao i prava i obaveze članova te način rada. Koalicijski sporazum čiji je potpisnik i Dječji vrtić ZVIREK je dokument koji okuplja čak 17 organizacija iz civilnog sektora, sustava obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstvenih ustanova koje se su udružile kako bi pružile bolji sustav rane intervencije u djetinjstvu. Koalicija je otvorena za sve organizacije i ustanove koje se bave ranom intervencijom te su iste pozvane da se uključe. Također, jedan od važnih ciljeva projekta je stvaranje Mreža djelatnika dječjih vrtića KZŽ koja će surađivati s Koalicijom te združeno djelovati s ciljem zagovaranja prava i potreba djece s razvojnim rizicima i teškoćama te njihovih obitelji. Od izrazite važnosti je međusobno povezivanje,  uspostavljanje novih partnerstava i suradnji kako bi se rezultati ovog projekta širili i na druge zajednice.

Poseban doprinos projektu daje i partnerska organizacija s Islanda, Gradski odjel za obrazovanje i mlade, Reykyavik. Njihovo dugotrajno iskustvo razvoja i kontinuiranog unapređivanja usluga za djecu koje su dobro povezane i zakonodavno utemeljenje zasigurno će nas osnažiti za zagovaranje sustava rane intervencije u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Predstavnici partnerske ustanove,  predsjednik Odbora za prosperitet djece Hákon Sigursteinsson i ravnateljica dječjeg vrtića Halldóra Sigtryggsdóttir posjetili su prošlog tjedna dionike rane intervencije u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Svrha studijskog posjeta stručnjaka s Islanda bila je upoznavanje situacije na terenu kako bi nam ponudili najbolje mogućnosti za učenje tijekom provedbe projektnih aktivnosti. Tijekom posjete 24. studenog detaljnije su se upoznali s djelovanjem Kabineta rane intervencije Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Udruge edukacijskih rehabilitatora Krapinsko-zagorske županije te Udruge Sveta Ana Krapinsko-zagorske županije iz Lobora.