Aktivnosti

UPIS POLAZNIKA U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE U PED. GOD. 2023./2024.

31. Kolovoz, 2023.

Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika (djeca rođena u razdoblju od 1.04.2017. do 31.03.2018.) s područja Općine Stubičke Toplice, koja nisu uključena u redoviti vrtićki program, na upis u Program predškole.

Upisi će trajati u periodu od 11.09.2023. do 15.09.2023. godine.

Obrazac za upis i popratna dokumentacija može se preuzeti u prilogu ove obavijesti ili u tajništvu vrtića od 8.00 do 15.00 sati.

 Uz Obrazac za upis potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

  1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA – preslike (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
  3. POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA (u privitku)
  4. KOPIJA KNJIŽICE CIJEPLJENJA
  5. PRIVOLE ZA GDPR (u privitku)

OSTALA DOKUMENTACIJA

  1. za dijete koje ima posebne razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
  2. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta

 Nakon provedenih upisa biti ćete obaviješteni na web stranici vrtića i putem telefona o početku provođenja programa predškole.

                                                                                    Stručna služba vrtića

Ljetni dani u vrtiću

24. Srpanj, 2023.

Pužeki i sladoled.jpg Pužeki i ljeto.jpg Pužeki i ljeto2.jpg Cvjetići i blato.jpg Pačići_ljetne aktivnosti 2.jpg Pačići_ljetne aktivnosti.jpg Zvjezdice_ljetne aktivnosti3.jpg Zvjezdice_ljetne aktivnosti2.jpg Zečići i sladoled.jpg Zvjezdice.jpg Zvjezdice3.jpg Zvjezdice2.jpg

Odluka o upisu djece u redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću ZVIREK za ped. god. 2023.-2024.

30. Lipanj, 2023.

Poštovani roditelji,

u nastavku obavijesti se nalazi konačna Odluka o upisu djece u redoviti program RPOO u Dječjem vrtiću ZVIREK za pedagošku godinu 2023./2024.

Roditelji djece koja su ostvarila upis će sve potrebne informacije primiti putem e-maila u drugoj polovici srpnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                          DJEČJI VRTIĆ ZVIREK                                                                                        STUBIČKE TOPLICE                                                                                          KLASA: 601-04/23-11/13                                                                                  URBROJ:2113-27-23-1                                                                                              Stubičke Toplice, 20.06.2023.

Na temelju članka 18. i 51. Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK (KLASA: 601-04/22-14/10, URBROJ: 2113-27-02-22-5 od 27.10.2022. god.), Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zvirek (KLASA: 601-04/23-14/01, URBROJ: 2113-27-23-1 od 17.01.2023. god.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK donijelo je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 20.06.2023. godine.

ODLUKU O UPISU DJECE U REDOVITI PROGRAM RANOG

I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DJEČJEM VRTIĆU ZVIREK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Za pedagošku godinu 2023./2024. upis je ostvarilo 27-ero djece, od toga 17-ero djece u jasličkom programu i 10-ero djece u vrtićkom programu.

Utvrđivanjem rezultata upisa ukupni kapacitet vrtića u jasličkom i vrtićkom programu je u potpunosti popunjen te slobodnih mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama nema.

PRIHVAĆENI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis u redoviti jaslički program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2023./2024.

UPIS U REDOVITI JASLIČKI PROGRAM

(STUBIČKE TOPLICE)

Redni broj   

ŠIFRA ZAHTJEVA

1. 

8930821

2. 

5642165

3. 

3109076

4.

9724832

5.

4714903

6. 

4477211

7. 

6371224

8. 

5452056

9. 

3199585

10. 

3312741

11. 

8067171

12. 

7314428

13. 

8573794

14. 

8424035

15. 

7729646

16. 

4607523

17. 

6701310

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis u redoviti vrtićki program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2023./2024.

UPIS U REDOVITI VRTIĆKI PROGRAM

(STUBIČKE TOPLICE)

Redni broj  

ŠIFRA ZAHTJEVA

1.

0928806

2. 

1258479

3. 

5435221

4. 

1674121

5. 

2346473

6. 

7706095

7. 

8811183

8. 

0358766

9. 

2637971

10. 

7879922

 

Odluka o upisu u redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. objavljena je na Oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića 30. lipnja 2023. godine.

RAVNATELJICA                                            PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA    Kristina Ljubić, mag.praesc.educ.                 Maja Štefanec Herak, prof. rehabilitator