Aktivnosti

Odluka o upisu djece u redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću ZVIREK za ped. god. 2023.-2024.

30. Lipanj, 2023.

Poštovani roditelji,

u nastavku obavijesti se nalazi konačna Odluka o upisu djece u redoviti program RPOO u Dječjem vrtiću ZVIREK za pedagošku godinu 2023./2024.

Roditelji djece koja su ostvarila upis će sve potrebne informacije primiti putem e-maila u drugoj polovici srpnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                          DJEČJI VRTIĆ ZVIREK                                                                                        STUBIČKE TOPLICE                                                                                          KLASA: 601-04/23-11/13                                                                                  URBROJ:2113-27-23-1                                                                                              Stubičke Toplice, 20.06.2023.

Na temelju članka 18. i 51. Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK (KLASA: 601-04/22-14/10, URBROJ: 2113-27-02-22-5 od 27.10.2022. god.), Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zvirek (KLASA: 601-04/23-14/01, URBROJ: 2113-27-23-1 od 17.01.2023. god.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK donijelo je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 20.06.2023. godine.

ODLUKU O UPISU DJECE U REDOVITI PROGRAM RANOG

I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DJEČJEM VRTIĆU ZVIREK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Za pedagošku godinu 2023./2024. upis je ostvarilo 27-ero djece, od toga 17-ero djece u jasličkom programu i 10-ero djece u vrtićkom programu.

Utvrđivanjem rezultata upisa ukupni kapacitet vrtića u jasličkom i vrtićkom programu je u potpunosti popunjen te slobodnih mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama nema.

PRIHVAĆENI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis u redoviti jaslički program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2023./2024.

UPIS U REDOVITI JASLIČKI PROGRAM

(STUBIČKE TOPLICE)

Redni broj   

ŠIFRA ZAHTJEVA

1. 

8930821

2. 

5642165

3. 

3109076

4.

9724832

5.

4714903

6. 

4477211

7. 

6371224

8. 

5452056

9. 

3199585

10. 

3312741

11. 

8067171

12. 

7314428

13. 

8573794

14. 

8424035

15. 

7729646

16. 

4607523

17. 

6701310

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili upis u redoviti vrtićki program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2023./2024.

UPIS U REDOVITI VRTIĆKI PROGRAM

(STUBIČKE TOPLICE)

Redni broj  

ŠIFRA ZAHTJEVA

1.

0928806

2. 

1258479

3. 

5435221

4. 

1674121

5. 

2346473

6. 

7706095

7. 

8811183

8. 

0358766

9. 

2637971

10. 

7879922

 

Odluka o upisu u redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. objavljena je na Oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića 30. lipnja 2023. godine.

RAVNATELJICA                                            PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA    Kristina Ljubić, mag.praesc.educ.                 Maja Štefanec Herak, prof. rehabilitator

Zajednička druženja roditelja i djece u vrtiću

21. Lipanj, 2023.

  

Vrijeme kad ljeto kuca na vrata je odlično za zajedničke aktivnosti roditelja, djece i odgojiteljica. Odgojiteljice i djeca svih skupina pripremili su se kako bi ugostili roditelje i druge članove obitelji. U skupini Zečići roditelji i djeca su se zajednički kreativno izražavali, a nakon radionice nastavili s druženjem. Pačići su zajedničko druženje organizirali na otvorenom uz vrtićki vrt, a u istom ugodnom okruženju Pužeki su svojim obiteljima prezentirali svoja pjevačka umijeća, nakon čega su se svi zajedno zabavili. Cvjetići su za svoje obitelji u vrtićkom holu pripremili kratku priredbu i druženje, a odgojiteljice i djeca skupine Zvjezdice za sljedeći tjedan pripremaju vrtnu zabavu za svoje roditelje.

Zečići_druženje roditelja i djece.jpg Zečići_druženje roditelja i djece2.jpg Pačići_druženje roditelja i djece2.jpg Pačići_druženje roditelja i djece.jpg Pužeki_druženje roditelja i djece2.jpg Pužeki_druženje roditelja i djece.jpg Pužeki_druženje roditelja i djece3.jpg Cvjetići_priredba i druženje.jpg Cvjetići_priredba i druženje2.jpg Zvjezdice_vrtna zabava s obiteljima.jpg Zvjezdice_vrtna zabava s obiteljima2.jpg Zvjezdice_vrtna zabava s obiteljima3.jpg

Obnova Zlatnog statusa Eko škole

16. Lipanj, 2023.

U srijedu 7. lipnja 2023. u kongresnoj dvorani Zagrebačkog Velesajma u Zagrebu održan je Susret međunarodnih Ekoškola u RH na kojem je sudjelovalo oko 400 sudionika iz 150 Ekoškola iz cijele Hrvatske uključujući i naš vrtić. U sklopu susreta u organizaciji Udruge Lijepa Naša sudionicima su uručene odgovarajuće povelje (certifikati) i zelena zastava.

Dječji vrtić ZVIREK je obnovio Zlatni status, a na dodjeli je sudjelovala eko-koordinatorica vrtića odgojiteljica Andreja Očko Krušelj.