Aktivnosti

U okviru projekta „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ dobiveni su ključni rezultati istraživanja potreba roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama te potreba stručnjaka

11. Rujan, 2023.

Od rujna 2022. DV ZVIREK sudjeluje u projektu „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ čije je nositelj HURID u partnerstvu s Gradskim odjelom za edukaciju i mlade iz Reykjavika, Island. Projekt se provodi u Krapinsko-zagorskoj županiji, a podržan je od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Kao član Koalicije za RID, naš vrtić aktivno sudjeluje u svim projektnim aktivnostima.

U okviru projekta smo sudjelovali i u pripremi i provedbi istraživanja o potrebama roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama, potrebama stručnjaka različitih profila i potrebama za osnaživanjem organizacija civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji. S vama dijelimo ključne rezultate istraživanja. Sažetak rezultata istraživanja i njihova infografika se nalaze u privitku ove obavijesti.

Također, rezultate istraživanja smo koristili i u izradi takozvanog policy brief dokumenta - dokumenta s preporukama za zagovaranje integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Dokument je nastao kao rezultat prijašnjih sastanaka Koalicije za RID i Mreže djelatnika dječjih vrtića KZŽ te sastanaka i povratnih informacija članova Upravnog odbora HURID-a. S preporukama za zagovaranje integriranog modela RID u KZŽ možete se upoznati otvaranjem policy brief dokumenta u privitku.

Trenutno su u tijeku sastanci s donositeljima odluka s kojima zajednički razmatramo na koje načine se navedene preporuke mogu koristiti te koje su mogućnosti za poboljšanje položaja  djece s razvojnim rizicima i teškoćama te njihovih obitelji.

O projektu i provedenim aktivnostima u sklopu projekta možete pročitati više na mrežnoj stranici KRID-a: https://krid.hurid.hr/.

UPIS POLAZNIKA U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE U PED. GOD. 2023./2024.

31. Kolovoz, 2023.

Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika (djeca rođena u razdoblju od 1.04.2017. do 31.03.2018.) s područja Općine Stubičke Toplice, koja nisu uključena u redoviti vrtićki program, na upis u Program predškole.

Upisi će trajati u periodu od 11.09.2023. do 15.09.2023. godine.

Obrazac za upis i popratna dokumentacija može se preuzeti u prilogu ove obavijesti ili u tajništvu vrtića od 8.00 do 15.00 sati.

 Uz Obrazac za upis potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

  1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA – preslike (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
  3. POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA (u privitku)
  4. KOPIJA KNJIŽICE CIJEPLJENJA
  5. PRIVOLE ZA GDPR (u privitku)

OSTALA DOKUMENTACIJA

  1. za dijete koje ima posebne razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
  2. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta

 Nakon provedenih upisa biti ćete obaviješteni na web stranici vrtića i putem telefona o početku provođenja programa predškole.

                                                                                    Stručna služba vrtića

Ljetni dani u vrtiću

24. Srpanj, 2023.

Pužeki i sladoled.jpg Pužeki i ljeto.jpg Pužeki i ljeto2.jpg Cvjetići i blato.jpg Pačići_ljetne aktivnosti 2.jpg Pačići_ljetne aktivnosti.jpg Zvjezdice_ljetne aktivnosti3.jpg Zvjezdice_ljetne aktivnosti2.jpg Zečići i sladoled.jpg Zvjezdice.jpg Zvjezdice3.jpg Zvjezdice2.jpg